Introduktionslæge i pædiatri søges til Børn og Unge En et-årig introduktionsstilling i pædiatri ønskes besat pr. 1. november 2019.(stillingsnummer 6620-24-80-i-03).

Dette job er udløbet

Afdelingen er fokuseret på, at den uddannelsessøgende læge i stillingen skal opnå de bedst mulige kompetencer til at komme videre i den pædiatriske hoveduddannelse.
Introduktionsstillingen byder på:

  • godt introduktionsprogram
  • individuel uddannelsesplan der sikrer opnåelse af relevante kompetencer (log-bog)
  • fortrolig med modtagelse af akutte patienter og håndtering af pædiatriske problemstillinger i sengeafsnit og klinik
  • forventning om et engagement i en afdeling med et højt fagligt niveau, hvor der er fokus på uddannelse, udvikling, forskning og høj patienttilfredshed

Lægen indgår primært i forvagtslaget med todelt vagt fra tjenestestedet. Det kan ikke forventes, at der kan stilles regulativmæssig bolig til rådighed.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos ledende overlæge Jens Erik Veirum på jens.veirum@rm.dk, eller på 7845 1470.

Ansøgningsfrist er den 20. september 2019.

Ansøgning kan kun indsendes via nedenstående link.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.