Introduktionslæge, Børn og Unge, Regionshospitalet Randers Introduktionslæge ved Børn og Unge, Regionshospitalet Randers fra 1. februar 2024.

Dette job er udløbet

Børn og Unge på Regionshospitalet Randers har en introduktionsstilling ledig til besættelse 1. februar 2024.
Hvis du kan starte allerede 1. januar 2024, vil der også være mulighed for det.

Vi søger en læge, der har interesse for pædiatri og som ønsker at bidrage til Børn og Unges fortsatte udvikling og medvirke til at sikre høj faglig kvalitet.

Børn og Unge modtager nyhenviste medicinske og kirurgiske børn inden for alle subspecialer, så som introduktionslæge har du mulighed for at stifte bekendtskab med hele spændvidden i det pædiatriske speciale.
Introduktionslægen deltager også i superviseret ambulant behandling.
Vi har en høj faglig standard og prioriterer evidensbaseret behandling efter gældende retningslinjer.
Vi vægter uddannelse og faglig udvikling højt og forventer, at alle bidrager positivt til et stimulerende og udfordrende læringsmiljø.
Vores samarbejde i og uden for afdelingen er kendetegnet ved gensidig respekt og hensynstagen til individuelle kompetencer.

Børn og Unge indlægger årligt over 4.000 børn og unge i alderen 0-18 år, og består af et afsnit for nyfødte med 10 senge og et sengeafsnit med 14 senge for større børn, inkl. et dagafsnit og en dedikeret børnemodtagelse. Derudover en klinik med mere end 7.700 ambulante besøg årligt.

Forvagtslaget består af ca. 9 læger, som kan være introduktionslæger og hoveduddannelseslæger i pædiatri og almen medicin, med vagt fra vagtværelse. Bagvagten har vagt med tilkald fra vagtværelse.

Vi søger en læge, der med begejstring og energi vil bidrage til afdelingens faglige profil og unikke kultur og som vægter et inspirerende og anerkendende arbejdsmiljø højt. Vi kan til gengæld tilbyde et spændende, aktivt læringsmiljø med godt arbejdsklima.

Der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelse.

Hvis ansøger har behov for yderligere information kan uddannelsesansvarlig speciallæge Jette Hoffmann-Petersen kontaktes via telefon 78420837 eller via mail: jedams@rm.dk, eller du kan rette henvendelse til cheflæge Bent Windelborg Nielsen via telefon 78420801 eller mail: benwinni@rm.dk .

Ansøgning sendes  elektronisk.

Vi skal have din ansøgning senest mandag den 4. december 2023.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 6. december 2023.

Det er muligt at læse mere om Regionshospitalet Randers og Børn og Unge på www.regionshospitalet-randers.dk

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.