Introduktionslæge, Akutafdelingen, Regionshospitalet Randers Introduktionsstilling i akutmedicin i akutafdelingen i Randers.

Dette job er udløbet

Akutafdelingen i Randers søger 2 læger til introduktionsstilling i akutmedicin til start 1. februar 2024 eller efter aftale.

 

Som introduktionslæge i akutafdelingen i Randers er du garanteret en meget bred introduktion til det akutmedicinske speciale, som det er beskrevet i målbeskrivelsen. Akutafdelingen modtager alle voksne patienter med symptomer på akut sygdom inden for det medicinske, hjertemedicinske, kirurgiske, ortopædiske, gynækologiske og psykiatriske spektrum. Akutafdelingen har sin egen stab af dedikerede speciallæger, der alle har gennemført videreuddannelse i akutmedicin.

 

Vi har et særdeles godt uddannelsesmiljø. Vi  havde inspektorbesøg i 2021 og afdelingen blev bedømt med topkarakter på 14 ud af 16 punkter: Inspektorrapport akutafdelingen Randers. Vi har uddannelseslæger på alle niveauer med løbende ca. 13 KBU læger, 6-7 HU læger i almen medicin, 4-6 introduktionslæger i akutmedicin og 4-6 HU læger i akutmedicin.

 

Arbejdet i akutafdelingen er organiseret i tværfaglige teams med tæt samarbejde mellem speciallæger, yngre læger, sygeplejersker og andre sundhedsfaglige.  Som Introlduktionslæge vil du, afhængig af erfaring, starte i enten forvagts- eller mellemvagtslag, men med forventet funktion i mellemvagtslaget i størstedelen af ansættelsen. Der er speciallægetilstedeværelse i akutafdelingen hele døgnet, aktuelt deles akutlægefunktionen på udvalgte dage med hospitalets øvrige afdelinger.

 

Vi tilbyder

 

 • Deltagelse i arbejdet med modtagelse af alle afdelingens patientkategorier
 • Oplæring i den systematiske tilgang til modtagelse af stabile og ustabile patienter
 • Oplæring i praktiske akutmedicinske færdigheder (lumbalpunktur, ultralydsvejledte procedurer, skadestueprocedurer)
 • Supervision af erfarne speciallæger døgnet rundt
 • Deltagelse i hjertestophold og akut medicinsk team samt introduktion til teamlederrolle
 • Obligatorisk deltagelse i avanceret hjertestopskursus og ultralydskursus
 • Obligatorisk deltagelse i Emergency Medicine Core Competencies (EMCC) kursus
 • Gode muligheder for deltagelse i øvrige eksterne kurser efter ansøgning
 • Skemalagt simulationsbaseret tværfaglig teamtræning
 • Obligatorisk introduktion til forskningsmulighederne ved Center for Akutforskning, AUH.
 • Gode muligheder for deltagelse i forskning og opstart i egne projekter i afdelingen
 • Obligatorisk deltagelse i vejlederkursus
 • Obligatorisk vejlederfunktion for KBU-læger
 • Deltagelse i afdelingens arbejdsgrupper og løbende forbedringsarbejde.

 

 

For flere oplysninger om uddannelsesindholdet i stillingen henvises til afdelingens opdaterede uddannelsesprogram for introduktionsstillinger i akutmedicin.

Du kun på afdelingens hjemmeside finde mere information om Uddannelse af læger i Akutafdelingen. Der kan du  også kan finde link til vores introduktionshåndbogfunktionsbeskrivelserog instrukshåndbog. Generel information om Akutafdelingen finder du på vores egen hjemmeside Akutafdelingen Randers .

 

Løn- og ansættelsesforhold 

 

Ansættelsen finder sted i henhold til overenskomst mellem Foreningen af Yngre Læger og Danske Regioner. Ansættelsesvarigheden er 12 måneder.

Der skal gøres opmærksom på, at der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelse.

Overenskomstmæssig bolig stilles til rådighed i det omfang, der er ledige lejligheder på ansættelsestidspunktet.

 

Der skal gøres opmærksom på, at der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelse.

Yderligere oplysninger om afdelingen og stillingen kan fås ved henvendelse til

uddannelsesansvarlig overlæge Nasrin Imamirad nasrimam@rm.dk eller

Cheflæge Christian Skjærbæk, cjrskj@rm.dk, Tlf. 78 42 03 01 / 21 28 69 96.

Ansøgningsfrist er torsdag den 14. december 2023.

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt onsdag d. 20. december 2024 eller efter aftale.

 

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.