Institutleder til Biomedicinsk Institut

Ansøgningsfrist: 01/03/2024 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (Københavns Universitet)

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet (SUND) søger en ny institutleder til Biomedicinsk Institut.

Instituttet er med i alt ca. 300 medarbejdere og en årlig omsætning på ca. 220 mio. kr. et af SUNDs største institutter. Instituttet er kendetegnet ved internationalt fremragende forskningsmiljøer med hensyn til originalitet, betydning og stringens, og nogle forskningsgrupper er verdensledende inden for deres videnskabelige områder.

Instituttets forskning er translationel og placeret i krydsfeltet mellem biomedicinsk forskning og klinik/industri. Målet er at skabe ny viden, som kan bruges til forebyggelse og behandling af sygdomme som f.eks. diabetes, hjerte-kar-sygdomme, fedme og kræft.

Som institutleder får du det overordnede faglige, økonomiske og personalemæssige ansvar for instituttet – og skal bl.a. sikre den strategiske udvikling af instituttet og skabe klarhed omkring instituttets retning og profil både internt og eksternt.

For at komme i betragtning som institutleder skal du være en anerkendt forsker på mindst lektorniveau inden for et af instituttets fagområder. Dertil skal du have relevant ledelseserfaring inden for forsknings- og/eller uddannelsesledelse. SUND lægger vægt på, at du har visioner for udvikling af instituttet, ligesom du forventes at tage medansvar for SUNDs samlede udvikling. Som leder er du respektfuld med en anerkendende, lyttende og inddragende ledelsesstil – og har samtidig beslutningsevne.

Læs den fulde job- og personprofil her, hvor stillingen og de ønskede kvalifikationer og færdigheder er nærmere beskrevet.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til dekan Bente Merete Stallknecht på tlf. 2875 7540 og/eller Martin Isenbecker fra Genitor på tlf. 2565 9231 eller mi@genitor.dk.

Ansøgningsfristen er den 1. marts 2024. Tiltrædelse den 1. maj 2024.


Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.