Hospitalsenheden Vest Hjertesygdomme Introduktionslægestilling Introduktionslæger til nystartet hjerteafdeling - på vej mod Det Nye Akuthospital i Gødstrup

Dette job er udløbet

Til Hjertesygdomme, Hospitalsenheden Vest søger vi en introduktionslæge i ‘Intern medicin’ pr. 1. juli 2019 eller efter aftale.

Januar 2017 blev kardiologien udskilt fra Medicinsk Afdeling og blev en selvstændig afdeling, Hjertesygdomme, med egen afdelingsledelse. Der er stadigvæk mulighed for at vælge op til 6 ud af 12 mdr af introduktionsstillingen i Medicinsk Afdeling, Herning.

Organisation og funktion
Den kardiologiske funktion i Hospitalsenheden Vest blev den 1. januar 2017 udskilt til en selvstændig afdeling. Aktuelt er vi på afdelingen 13 overlæger og to afdelingslæger. Der er fem hoveduddannelsesforløb i kardiologi tilknyttet afdelingen.
Hjertesygdomme er både i Herning og Holstebro.

I Herning er der sengeafsnit med plads til 36 patienter, hvor den direkte modtagelse af de akutte kardiologiske patienter i Hospitalsenheden Vest er samlet. Derudover er der en stor ambulant funktion med bla. hjertesvigtsklinik og hjerterehabilitering. Afdelingen har også et stort kardiologisk forskningsafsnit.

Der er invasiv kardiologisk funktion i Herning, hvor Hjerte-laboratoriet er bestykket med to rum til KAG og pacemakerimplantation. Desuden er der et billeddiagnostisk center til både Hjerte-CT og Hjerte-MR, og med tæt samarbejde mellem radiologisk og nuklearmedicinsk afdeling

I Holstebro er der en hjerteklinik med aktivitet alle hverdage.

Arbejdstilrettelæggelse
Indenfor det kardiologiske område er der to vagtlag med tilstedeværelsesvagt i Herning.  En selvstændig kardiologisk forvagt som består af introduktionslæger og læger i hoveduddannelsesstilling, og en bagvagt som består af læger i hoveduddannelsesstilling og afdelingslæger. Bagvagten deles med Medicinsk Afdeling.

Der er kardiologisk tilstedeværelse fra 08.00-21.00. Fra kl. 21.00 er der kardiologisk boligvagt, som dækkes af kardiologerne.

Specielle forhold
I Hjertesygdomme prioriterer vi uddannelse højt. Før start på stillingen aftaler vi foreløbige uddannelsesmål for din ansættelse, herunder om du skal lære at ekkokardiografere.

Ansættelsesforhold
Ansættelse er efter overenskomst mellem Yngre Læger og Danske Regioner. Der gives tillæg efter Ny Løn ved afsluttet ph.d.

Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: ledende overlæge Troels Niemann, tlf. 30709012

Ved behov for bolig vil HR-afdelingen (tlf. 7843 8658) være behjælpelig.

Du kan søge jobbet online på www.rm.dk/job ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV (de vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format).

Ansøgningen skal være os i hænde senest søndag den 21. oktober 2018.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale