HOSPITALSENHED MIDT, Regionshospitalet Viborg, Vikariat som 1. reservelæge ved Børn og Unge Børn og Unge på Regionshospitalet Viborg har et barselsvikariat som 1. reservelæge i bagvagt ledigt pr. 1. september 2019 og 8 måneder frem med mulighed for forlængelse. Vi søger en 1. reservelæge med interesse og erfaring indenfor allergologi og neuropædiatri

Dette job er udløbet
Om stillingen
Stillingen indgår i afdelingens 10-skiftede bagvagtslag med tilstedeværelsesvagt. Børn og Unge har mange interesseområder bl.a. neuropædiatri, socialpædiatri, allergologi, endokrinologi, infektionspædiatri, nefrourologi, neonatologi, gastroenterologi og akut pædiatri.
Det forventes, at 1. reservelægen foruden at varetage funktioner indenfor særlige interesseområder også varetager funktioner indenfor almen pædiatri i samarbejde med afdelingens øvrige speciallæger.
Afdelingen prioriterer undervisning og uddannelse højt. Det forventes derfor, at ansøgeren indgår i undervisnings-, forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her.

Om afdelingen
Børn og Unge i Viborg er en af Region Midtjyllands fire børneafdelinger. Afdelingen har hovedfunktion indenfor de almindelige pædiatriske specialer. Børn og Unge har 31 senge og et stort for- og efterundersøgelsesambulatorium.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Lemvig og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt.

De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Børn & Unge.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Ledende overlæge Jette Hoffmann-Petersen, tlf. 2251 0333.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt og Børn og Unge på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Alle Hospitalsenhed Midts fem matrikler er røgfri, hvilket indebærer, at personalet ikke ryger i arbejdstiden.
 
Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde senest 16. juni 2019. Vi forventer at holde samtaler i uge 25.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.