Har du lyst til at udrede psykiatriske patienter ? Vi søger en overlæge til Klinik 1, Afdeling for Psykoser, AUH Psykiatrien fra 1. december 2021 eller efter aftale. Har du lyst til at være en del af et engageret hold af dedikerede medarbejdere, så glæder vi os til at læse din ansøgning!

Dette job er udløbet

Om stillingen

I Klinik 1 i Afdeling for Psykoser udreder vi patienter inden for alle psykiatriske diagnoser. På baggrund af vores målgruppe har vi dog mange udredninger af psykoser, ADHD, autisme og begavelsesvurderinger.
Vi har brug for en overlæge, som ca 3 dage om ugen varetager udredning, planlægger udredningsforløbene sammen med resten af teamet og varetager ansvaret for konferencerne.
Endvidere er der en opgave med oplæring af især yngre læger og psykologer i uddannelsesstillinger.Om Klinik 1

Klinik 1 varetager også ambulant behandling af patienter med psykose-sygdomme, oligofreni og andre organiske tilstande samt laver udredning af alle diagnosegrupper incl demens og autisme på regionsfunktion. Neuropsykiatrisk Enhed er også placeret i Klinik 1.
Vi er en arbejdsplads, som stræber efter høj faglighed og med udgangspunkt i patientens ønsker og behov. Det kræver ofte villighed til fleksible løsninger.Vi tilbyder dig også:

 • En arbejdsplads med vægt på høj faglighed og behandling i samarbejde med patienten
 • Stort fokus på medarbejdernes trivsel, arbejdsmiljø og sikkerhed
 • Teamsamarbejde og tværfaglighed, hvor vi løfter ansvaret for svære udredningsopgaver i fællesskab
 • Mulighed for både faglig og personlig udvikling i jobbet, alt efter dine ambitioner og afdelingens behov.
 • Åbenhed overfor individuelle ønsker og ideer til udvikling af både patientarbejdet og dine karriereplaner.

Vi har stor søgning af uddannelseslæger til afdelingen, og uddannelses- og læringsmiljøet er højt prioriteret for alle faggrupper. Derfor er uddannelsesopgaver en naturlig del af vores hverdag.

Om arbejdet som overlæge i Udredningsenheden

Som overlæge i Udredningsenheden i Klinik 1 i AFP vil du primært være tilknyttet den ambulante enhed. Du vil referere til funktionsledelsen i Klinik 1, i lægefaglige spørgsmål til overlægen i funktionsledelsen.
Udredningsenheden fungerer for øjeblikket primært mandage, tirsdag og torsdage. Vi laver udredning både ved personligt fremmøde, over video og telefonisk. Vi forsøger således at tilrettelægge en udredning, som giver patienterne de optimale forhold for at få en kvalificeret udredning.
Du vil få ansvar for ledelsesmæssige og administrative opgaver og beslutninger i samarbejde med ledelsen.Dine opgaver vil bl.a. være at:

 • forestå, koordinere og deltage i udrednings- og behandlingsarbejdet
 • have selvstændigt lægeligt ansvar for undersøgelse, diagnose og behandling af patienter
 • have instruktionsbeføjelser over for de øvrige ansatte vedrørende undersøgelse og behandling
 • have ansvaret for udarbejdelse af behandlingsplaner for patienterne i samarbejde med de øvrige medarbejdere
 • bidrage til at koordinere arbejdsgange og arbejdstilrettelæggelse for at sikre den bedst mulige patientbehandling og pleje, herunder patienternes retssikkerhed
 • medvirke til sikring af kvaliteten af afdelingens og afsnittets funktionsområder
 • bidrage til forskning og kvalitetsudvikling i Afdeling for Psykoser

Vi forventer, at du bidrager aktivt til den faglige udvikling i afsnittet, og at du er god til supervision og undervisning af personalet, herunder også uddannelse af yngre læger og psykologer og andre under uddannelse.

Hvem er du ?
Vi forventer, at du er uddannet speciallæge i psykiatri og overlægekvalificeret. Du har en bred psykiatrisk erfaring, som du brænder for at bringe i spil i udviklingen i vores afdeling. Du er god til at samarbejde, og har speciel interesse for udredning.

Lægefaglig bedømmelse
Lægefaglig bedømmelse foretages på baggrund af ansøgerens oplysninger inden for de syv kompetenceområder, jvf. link. Vær opmærksom på, at besvarelsen skal indtastes som en del af den elektroniske ansøgningsprocedure. Det er således ikke tilstrækkeligt at vedhæfte skemaet til bedømmelse af lægefaglige kompetencer.

Se “Stillings- og funktionsbeskrivelse samt krav til de syv lægeroller” for yderligere oplysninger.

Om stillingen
Arbejdstiden er som udgangspunkt 37 timer om ugen.

Har du lyst til at høre mere om afdelingen og jobbet, er du meget velkommen til at kontakte overlæge Bente Brysting tlf. 2340 3835.

Du kan læse meget mere om AFP og Klinik 1 her.

Stillingen ønskes besat pr. 1. december 2021 eller efter aftale. Ansættelsen sker i henhold til den enhver tid gældende overenskomst på området mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger

Ansøgningsfrist: 29.september 2021
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 15.oktober 2021

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.