Har du lyst til at arbejde med retspsykiatri i team for psykoser? Vi søger en overlæge til Klinik 1, Afdeling for Psykoser, AUH Psykiatrien fra 1. juli 2020 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Vi ønsker en overlæge til at dække vores Særlige Retspsykiatriske funktion.
Har du lyst til at være en del af et engageret hold af dedikerede medarbejdere, så glæder vi os til at læse din ansøgning!

Om stillingen
Vi ønsker, at du er behandlingsansvarlig for en gruppe retspsykiatriske patienter og tilegner og opretholder særlig viden om indsatsen for denne gruppe patienter. Vi forventer, at du bidrager med dette til den øvrige del af Klinik 1 (se særskilt funktionsbeskrivelse). Klinik 1 har ca. 100 patienter med dom til behandling.

Vi ønsker endvidere, at du bliver teamleder for et af vores F-ACT-team.

Om Klinik 1
Klinik 1 varetager ambulant behandling af patienter med psykose-sygdomme, oligofreni og andre organiske tilstande samt laver udredning af alle diagnosegrupper incl demens og autisme på regionsfunktion. Neuropsykiatrisk Enhed er også placeret i Klinik 1.

Vi er en arbejdsplads, som stræber efter høj faglighed og med udgangspunkt i patientens ønsker og behov. Det kræver ofte villighed til fleksible løsninger.

Derfor har vi organiseret os efter modellen F-ACT (Flexible Assertive Community Treatment) og arbejder i teams, hvor vi i fællesskab løfter de sværeste behandlingsopgaver.

Vi tilbyder dig også:

 • En arbejdsplads med vægt på høj faglighed og behandling i samarbejde med patienten
 • Stort fokus på medarbejdernes trivsel, arbejdsmiljø og sikkerhed
 • Teamsamarbejde og tværfaglighed, hvor vi løfter ansvaret for svære behandlingsopgaver i fællesskab
 • Mulighed for både faglig og personlig udvikling i jobbet, alt efter dine ambitioner og afdelingens behov.
 • Tæt samarbejde med somatikken til gavn for både patienter og medarbejdere
 • Åbenhed overfor individuelle ønsker og ideer til udvikling af både behandlingen og dine karriereplaner.

Vi har stor søgning af uddannelseslæger til afdelingen, og uddannelses- og læringsmiljøet er højt prioriteret for alle faggrupper. Derfor er uddannelsesopgaver en naturlig del af vores hverdag.

Om arbejdet som overlæge i Klinik 1
Som overlæge i Klinik 1 i AFP vil du primært være tilknyttet den ambulante enhed, men opgaver i andre dele af AFP, i Akutafdelingen og på somatisk afdeling vil også forekomme. Du vil referere til funktionsledelsen i Klinik 1, i lægefaglige spørgsmål til overlægen i funktionsledelsen.

Du vil få ansvar for ledelsesmæssige og administrative opgaver og beslutninger i samarbejde med ledelsen.

Endvidere gælder det, at overlæger i Klinik 1 er behandlingsansvarlig og stedfortrædende behandlingsansvarlig overlæge for patienter med dom.

Dine opgaver vil bl.a. være at:

 • forestå, koordinere og deltage i udrednings- og behandlingsarbejdet
 • have selvstændigt lægeligt ansvar for undersøgelse, diagnose og behandling af patienter
 • have instruktionsbeføjelser overfor de øvrige ansatte vedrørende undersøgelse og behandling
 • have ansvaret for udarbejdelse af behandlingsplaner for patienterne i samarbejde med de øvrige medarbejdere
 • bidrage til at koordinere arbejdsgange og arbejdstilrettelæggelse for at sikre den bedst mulige patientbehandling og pleje, herunder patienternes retssikkerhed
 • medvirke til sikring af kvaliteten af afdelingens og afsnittets funktionsområder
 • bidrage til forskning og kvalitetsudvikling i Afdeling for Psykoser

Vi forventer, at du bidrager aktivt til den faglige udvikling i afsnittet, og at du er god til supervision og undervisning af personalet, herunder også uddannelse af yngre læger og psykologer samt medicinstuderende i klinik og lægevikarer.

Hvem er du?
Vi forventer, at du er uddannet speciallæge i psykiatri og overlægekvalificeret. Du har en bred psykiatrisk erfaring, som du brænder for at bringe i spil i udviklingen i vores afdeling. Du er god til at samarbejde, og du har lyst til at videreudvikle dine egenskaber indenfor ledelse.

Du har gennemgået Ekspertuddannelse i Retspsykiatri eller indstillet herpå.
Vi lægger vægt på, at du har interesse for det videnskabelige arbejde med lyst til at bidrage aktivt med din faglighed. Du er god til at kommunikere med både patienter, pårørende og medarbejdere, og du har erfaring som underviser af tværfagligt personale.

Lægefaglig bedømmelse
Lægefaglig bedømmelse foretages på baggrund af ansøgerens oplysninger inden for de syv kompetenceområder, jvf. link. Vær opmærksom på, at besvarelsen skal indtastes som en del af den elektroniske ansøgningsprocedure. Det er således ikke tilstrækkeligt at vedhæfte skemaet til bedømmelse af lægefaglige kompetencer.

Stillings- og funktionsbeskrivelse samt krav til de syv lægeroller kan læses her.

Om stillingen
Arbejdstiden er som udgangspunkt 37 timer om ugen og vil du indgå i tilstedeværelsesvagt med efterfølgende beredskabsvagt med 5 hverdagsvagter og 2 weekendvagter på 20 uger.

Har du lyst til at høre mere om afdelingen og jobbet, er du meget velkommen til at kontakte overlæge Bente Brysting tlf. 2340 3835.
Du kan læse meget mere om AFP og Klinik 1 her.

Stillingen ønskes besat pr. 1. juli 2020 eller efter aftale. Ansættelsen sker i henhold til den enhver tid gældende overenskomst på området mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger

Ansøgningsfrist: 27. april 2020
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 18. maj 2020

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.