Speciallæge til Kirurgisk afdeling, Regionshospitalet Randers Vil du være med til at styrke den benigne kirurgi - i en afdeling, hvor arbejdsmiljøet vægtes højt og hvor indflydelse, inddragelse og ansvar er i fokus!?

Dette job er udløbet

Vi søger en afdelingslæge/overlæge i kirurgi, der har bred erfaring med benign kirurgisk gastroenterologi samt endoskopi, herunder gerne erfaring med ERCP men ikke et krav. Stillingen som afdelingslæge/overlæge er med forventet ansættelse 1. september 2022 eller efter aftale.

 

Om os

Vi er en afdeling, der tør gå nye veje med fokus på muligheder frem for begrænsninger og som hele tiden har fokus på at styrke vores kvalitet. Vi er nysgerrige og opsøgende på at udvikle, bedre kvalitet og patientforløb og få vores viden og erfaringer anvendt i en travl hverdag. Vi prioriterer og lægger vægt på et tæt tværfagligt samarbejde – både internt og eksternt og ikke mindst, prioriteres uddannelse, undervisning og forskning højt.

Vi ønsker at ansætte en ansvarsfuld speciallæge, der vil være med til at præge og styrke den faglige udvikling i afdelingen inden for den benigne kirurgi. Vi kan tilbyde spændende arbejdsopgaver, et stærkt ledernetværk og et godt arbejdsmiljø.

Såfremt man har et ønske om at udvikle sig inden for ledelse, ses der positivt her på og tilsvarende hvis forskningsinteresseret.

Om dig

  • Du er speciallæge i kirurgi eller kirurgisk gastroenterologi, erfaren og kompetent inden for både åben- og laparoskopisk kirurgi
  • Du er positiv og omgængelig med gode tværfaglige samarbejdsevner
  • Du tager gerne del i undervisning og er interesseret i yngre lægers uddannelse på alle niveauer
  • Du har lyst til at arbejde i en afdeling med et højt fagligt niveau og hvor du er med til at sætte retning

En stor del af den benigne kirurgi varetages som dagkirurgiske indgreb, men speciallægen vil også skulle håndtere den mere avancerede benigne kirurgi på den centrale operationsgang. Hvis ikke kompetencer inden for børne herniekirurgi, vil der være oplæring i dette.  Speciallægen vil naturligt indgå i den samalede speciallægegruppe.

Hvis interesse vil der være mulighed for fast tilknytning til det endoskopiske afsnit med mulighed for udvikling inden for det endoskopiske område.

Kirurgisk afdeling er en del af Kirurgisk fællesafdeling, der også omfatter øjenafdeling samt ØNH- og Urologisk klinik.

Om afdelingen
Kirurgisk afdeling varetager akut og elektiv kirurgi med primær fokus på galde- og herniekirurgi, herunder også børne-herniekirurgi samt endoskopi. Afdelingen er center i Region Midtjylland for patienter med avanceret pilonidalcyste. Endvidere indgår afdelingen i et integreret samarbejde med Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital, hvor vi samlet er et af landets størst kolorektal centre. I dette samarbejde varetages på afdelingen colonkirurgien. Derudover har afdelingen et stort endoskopisk afsnit med mere end 10.000 endoskopier årligt her i blandt koloskopier som led i screeningsprogrammet for kolorektalcancer samt ERCP’er.

Stillingen er som udgangspunkt med vagtbærende funktion og man vil ligeledes indgå i BBV funktionen, hvis kvalificeret til dette.

Såfremt ansøgers kvalifikationer for varetagelse af en overlægestilling er opfyldt, vil ansøger tilbydes en overlægestilling herunder med ansvarsområde for de dagkirurgiske forløb.

Ved yderligere oplysninger om stillingen:

Anne-Sofie Kannerup
Ledende overlæge, Ph.D., MPG
Kirurgisk Fællesafdeling
Regionshospitalet Randers
Mobil: +45 60125716
Mail: annkan@rm.dk

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Der gøres opmærksom på, at børneattest indhentes i forbindelse med ansættelse.

Ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse, undervisningserfaring og videnskabelig produktion sendes via link: ”Søg job/send ansøgning”

Ansøgningsfrist: 13. juni 2022

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller.

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler mandag d.20 juni 2022.

Læs mere om Regionshospitalet Randers på
http://www.regionshospitalet-randers.dk/forside

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.