Giv noget god uddannelse – tag noget god uddannelse selv Afdelingslæge med stærke samarbejdsevner til akutafdelingen i Horsens, evt. med lederambitioner.

Ansøgningsfrist: 02/10/2020 Regionshospitalet Horsens

Dette opslag retter sig især mod nyuddannede specialister i almen medicin eller nyuddannede fra skærende specialer eller intern medicinske specialer, der ønsker  erfaring med akutte tilstande.

Akutafdelingerne har et unikt uddannelsesmiljø. I Horsens uddanner vi KBU læger, hoveduddannelseslæger i geriatri, almen medicin og ikke mindst introduktions- og hoveduddannelseslæger i akutmedicin.

Vi har tradition for at prioritere vores læringsmiljø.

Akutmedicin er et ungt speciale. Efteruddannelse af vores speciallæger vægter lige så højt som uddannelse af vores uddannelseslæger.

Akutafdelingen, Horsens Regionshospital, søger en afdelingslæge, med tiltrædelse 1/12 2020 eller efter aftale.

Du skal uddanne morgendagens specialister, men vi lover dig samtidigt at du vil blive uddannet- og få stor rutine i håndtering af akutte medicinske- kirurgiske og ortopædkirurgiske tilstande.

Vi forventer ikke at du vil have livslang ansættelse – det vil være fantastisk hvis du ønsker det, men hvis du blot ønsker et enkelt eller to års erfaring med det akutte, er du stadigvæk meget velkommen.

Du er speciallæge med interesse for det akutte område. Dit basisspeciale kan være almen medicin, kirurgiske specialer, medicinske specialer, psykiatri eller anæstesiologi. Hvis du har erfaring med skadestuearbejde er det et plus, men det er ikke noget krav, da dine opgaver bliver på alle de akutte patienter.

I disse tider er arbejdet i isolationszone med uafklarede patienter obs COVID19 en arbejdsopgave der fylder meget.

Afdelingen havde i 2019 ca. 33.000 kontakter. Det giver travle hverdage hvor du både skal lære ledelse af de enkelte patientforløb og akutte kald, men også kommer til at lære taktisk ledelse af det samlede patientflow. Du vil som dine øvrige speciallægekollegaer blive oplært til at varetage hospitalets beredskab i tilfælde at katastrofer.

Afdelingen er i stadig udvikling med ambition om fagligt at honorere målbeskrivelsen for akutmedicin. Du vil således skulle se akutte patienter der traditionelt visiteres akut til specialerne intern medicin, ortopædkirurgi og abdominalkirurgi.  Dertil kommer alle de u-visiterede patienter der dukker op fra gaden med alle tænkelige tilstande. Du skal forvente en del kursusvirksomhed for på sigt at kunne leve op til målbeskrivelsen for akutmedicin.

Da vi ønsker at skabe en hverdag hvor vi opererer i mindre, tværfaglige teams, er dine samarbejdsevner noget vi kommer til at værdsætte.

Dine speciallægekollegaer er alle sammen ansat inden for de sidste par år, og er et godt kollegium, der spiller godt sammen med afdelingens lægesekretærer, sygeplejersker og patientassistenter.

Afdelingen tilstræber at skabe muligheder for alle ansatte i form af samarbejder med eksterne samarbejdspartnere. Eksempler er Forsvaret, humanitære organisationer, hospitaler i rigsfællesskabet, præhospitalet m.fl. Vi er åbne for forslag og dit engagement i andet end din hverdag hos os.

Som ledelse er det os magtpåliggende at de ansatte i afdelingen har det godt – hvis medarbejderne har det godt, er de bedre sundhedsprofessionelle. Din og dine kollegaers trivsel er efter vores opfattelse det vigtigste element for patientsikkerheden.

Vi tilbyder dig en lyttende og tilgængelig ledelse, og gode dedikerede kollegaer. Vi ønsker ærlig og ordentlig gensidig feedback; ros når det kræves og kærlig ris når det er det der skal til. Frem for alt forventer vi at du er et plus for trivslen i afdelingen.

Afdelingen har en tradition for at uddanne yngre læger til ledelse. Hvis det er noget du selv kunne tænke dig, så tag kontakt og hør om mulighederne.

Vi forventer, at du:

 • Ønsker at uddanne og uddannes
 • Er speciallæge fra et relevant speciale
 • Evner nærværende kommunikation i forhold til patienter, medarbejdere og samarbejdspartnere
 • Er ordentlig, konstruktiv og venlig i din kontakt med kollegaer
 • Aktivt skaber og bidrager til tværfagligt samarbejde
 • Vil bidrage aktivt til et godt arbejdsmiljø i et travlt Akuthospital
 • Tænker innovativt i forhold til opgaveløsning
 • Har et ønske om at dyrke både forløbsledelse og taktisk ledelse

Du kan forvente at få et job med:

 • Stor indflydelse på afdelingens udvikling
 • Faglig og personlig udvikling
 • Glade og positive kollegaer
 • En ledelse der er nærværende
 • Faglig udvikling

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre læger. Stillingen er omfattet af lokal løndannelse.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til ledende overlæge, Ulf Hørlyk 24751158.

Ansøgningen
Ansøgning kan struktureres omkring speciallægens 7 roller. Send din ansøgning vedlagt relevante bilag.

Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende autorisation og børneattest.

Ansøgningsfristen er fredag 2/10 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 41.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.