Genopslag: Ledende overlæge til Øjenafdelingen Hospitalsenheden Vest Har du lyst til at præge og udvikle et stærkt fagligt miljø med lige dele samarbejde og beslutningsdygtighed samt at bære en forandringsproces igennem på vej mod et nyt hospital i Gødstrup, så har vi jobbet til dig.

Dette job er udløbet

Vi søger en ambitiøs og fagligt stærk leder, der tør gå nye veje i bestræbelserne på at skabe gode og sikre patientforløb sammen med engagerede og kompetente medarbejdere. Vi har en ambition om en nyskabende afdeling med et højt aktivitetsniveau, baseret på et godt samarbejde med vores partnere så vi kan skabe gode forløb for patienterne.

Hospitalet planlægger udflytning til det nybyggede Regionshospital i Gødstrup i første kvartal af 2021 og vi er langt i vores flytteplaner. For dig betyder det en unik mulighed for at sætte dit eget aftryk på indflytning og etablering af nye arbejdsgange i samarbejde med oversygeplejersken. Du vil møde et dedikeret personale, for hvem din opgave bliver, at sætte rammer og retning for et fagligt miljø, hvor samarbejde, engagement, udvikling af klinisk praksis og høj patienttilfredshed følges ad. Du skal i samarbejde med oversygeplejersken aktivt drive den forandring, som afdelingen skal igennem på vej mod Gødstrup. I den proces skal der være balance mellem, kvalitet, patientsikkerhed, arbejdsmiljø og kultur.

Afdelingen prioriterer uddannelse og videreuddannelse og fra hospitalsledelsens side ses det gerne, at øjenspecialet engagerer sig i forskningsprojekter.

Vores organisation er præget af en flad ledelsesstruktur med stort ledelsesmæssigt råderum, hvor regler og silotænkning ikke får lov at sætte dagsordenen. Vi tilbyder dig en organisation, der sætter patienten først, hvor samarbejde og omgangstone er let og ligetil.

Din bagage

  • Lyst til at praktisere ledelse
  • Speciallæge i oftalmologi
  • Forandringsskabende, innovativ og resultatorienteret.
  • Motiveret til at lede personale i en forandringsproces
  • Beslutsom og situationsbestemt handlekraft
  • God til at lytte og samarbejde på tværs
  • Fokus på gode udviklings- og læringsmiljøer
  • Du tillægger det gode arbejdsmiljø stor betydning

https://rm.emply.net/GetFile.aspx?id=25450652-768c-4e0c-a118-badb7e18ff8d

Fakta om os

Øjenafdelingen udgør sammen med Øjenafdelingen på Århus Universitetshospital, Region Midtjyllands tilbud inden for øjenspecialet i hospitalsregi. Øjenafdelingen har i dag aktivitet på Regionshospitalet Holstebro og har tre øjenafsnit samt et operationsafsnit med tre operationsstuer. Afdelingen er bemandet med 13 læger, 22 sygeplejersker, 1 oftalmologiassistent, 2 optometrister, 1 ortoptist, samt et fælles sekretariat med Øre-næse-halsafdelingen. Der er over 22.000 ambulante besøg hvert år og 9.000 operationer. De fleste undersøgelser, behandlinger og operationer på Øjenafdelingen varetages ambulant.

På Øjenafdelingen modtager vi elektive og akutte patienter med henvisning fra egen praktiserende øjenlæge eller patienter, henvist fra andre hospitalsafsnit. Du kan læse mere om Øjenafdelingen her: https://www.vest.rm.dk/afdelinger/ojenafdelingen/

Praktiske oplysninger
Du kan få yderligere information om stillingen og Hospitalsenheden Vest på www.vest.rm.dk eller ved at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 4093 7985 eller oversygeplejerske Dorte Banner Pedersen på tlf. 2963 8960.

Ansøgning bør indeholde beskrivelse af kompetencer indenfor de 7 lægeroller, som vil danne basis for den lægefaglige bedømmelse

Ansættelse fra 1. juni 2020 eller efter nærmere aftale. Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Vi gør opmærksom på, at der bliver anvendt personlighedstest i forbindelse med ansættelsesproceduren.

Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningsfrist: 2. april 2020.

Ansættelsessamtaler vil finde sted fredag den 24. april 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.