GENOPSLAG – Afdelingsbioanalytiker til Blodprøver og Biokemi Er du allerede leder eller går du med en drøm om at blive det? Hvis ja, så er vi en god ledergruppe, som søger en ny kollega.

Dette job er udløbet

Vi søger en visionær og udviklingsorienteret afdelingsbioanalytiker til vores ledergruppe i Blodprøver og Biokemi ved Hospitalsenhed Midt.

Dine ansvarsområder vil være koagulation og arbejdstilrettelæggelse, og du kommer til at indgå i en ledergruppe med gode kollegaer, der støtter op om hinanden. Her er plads til forskelligheder, hvor vi selv planlægger og prioriterer vores tid.

Koagulation
Du vil få det faglige og driftsmæssige ansvar for afdelingens koagulationsanalyser. Vi har automatiseret udstyr til rutinekoagulationsanalyser på laboratorierne i både Viborg og Silkeborg. I Viborg udføres også specialkoagulationsanalyser og PCR-analyser til trombofili diagnostik. Desuden har vi i Viborg AK-skole i samarbejde med Hjertemedicinsk Afdeling. Din opgave omkring koagulationsanalyserne varetages i tæt samarbejde med områdets overlæge og biokemiker. Til funktionsområdet er der tilknyttet specialister på begge matrikler.

Arbejdstilrettelæggelse
Du vil få ansvar for den samlede arbejdstilrettelæggelse for bioanalytikere på afdelingens fire matrikler. Til funktionsområdet vil du, som noget nyt, få tilknyttet en administrativ medarbejder, hvis primære opgave vil være praktisk udførelse af opgaver forbundet med arbejdstilrettelæggelse. Dermed bliver din opgave mere af ledelsesmæssig karakter, hvor du skal opbygge en ny måde at arbejdstilrettelægge på i samarbejde med ledergruppen og få det til at ske i samarbejde med din administrative medarbejder.

Vi har i alt seks afdelingsbioanalytikere som i fællesskab varetager den daglige ledelse af medarbejderne i hele afdelingen og der er forventning om tilstedeværelse i Viborg 3 dage om ugen og i Silkeborg 2 dage om ugen. Mødetid vil variere fra ca. 6:30-7:30 afhængig af opgaver og mødested.

Dine kommende kollegaer sætter især pris på følgende forhold:

  • Vi tager selvstændigt ansvar og kan prioritere opgaver og ressourcer effektivt
  • Vi arbejder godt sammen som et team
  • Vi er omhyggelige og kvalitetsbevidste
  • Vi ser muligheder, er positive og har et godt humør

Hvem søger vi?
Vi søger en uddannet bioanalytiker, der har:

  • erfaring med eller lyst til ledelse
  • en solid fagligt indsigt i koagulation
  • erfaring med arbejdstilrettelæggelse
  • en anerkendende og konstruktiv kommunikation
  • let ved samarbejde fagligt og tværfagligt
  • lyst til udvikling

Hvis du opfylder ovenstående, går med en tanke om at prøve nye udfordringer og synes, vores afdeling lyder spændende, er det netop dig, vi søger. Er du i tvivl, så giv os et kald, og vi kan arrangerer et besøg, hvor du kan komme og hilse på os.

Om afdelingen
Blodprøver og Biokemi er en døgnbemandet diagnostisk serviceafdeling omfattende både biokemiske og immunologiske laboratoriespecialer og hele Hospitalsenhed Midt med funktioner i Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel. Vi betjener ud over hospitalerne også praktiserende læger, institutioner og plejehjem i hospitalsenhedens optageområde. Det immunologiske laboratoriespeciale er fagligt forankret i Blodcenter Midt
Vi inspiceres af Styrelsen for Patientsikkerhed og DANAK. Vi er akkrediteret efter ISO-standarderne SD/EN ISO 15189 og 22870.
Afdelingen beskæftiger ca. 150 medarbejdere fordelt på forskellige stillingskategorier og udfører samlet omkring 7 mil analyser årligt.

Se mere om afdelingen på hjemmesiden her.

Om Hospitalsenhed Midt
Med ca. 4.200 ansatte og et budget på ca. 2,3 mia. kr. danner de fire regionshospitaler tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.
Se mere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Vi har en fuldtidsstilling som afdelingsbioanalytiker ledig og håber du kan starte i vores afdeling d. 1. april 2022 eller snarest derefter. Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Yderligere oplysninger
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du meget velkommen til at rette henvendelse til Ledende bioanalytiker Torben Hansen på tlf.: 2494 3544.

Din ansøgning
Vi glæder os til at modtage din ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse/autorisations ID og hidtidig erfaring. Ansøgningen skal være os i hænde elektronisk senest d. 13. februar 2022.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.