Funktionsleder til sengeafsnit A Regionspsykiatrien Randers Funktionsleder til sengeafsnit, Regionspsykiatrien Randers

Ansøgningsfrist: 11/09/2022 Psykiatrien

Har du lyst til at være en del af en ny dynamisk funktionsledelse med ansvaret for et vores sengeafsnit? Så har vi en stilling ledig til besættelse pr. 1/11-2022 eller efter aftale.
Sengeafsnit A er et intensivt åben/skærmet affektivt sengeafsnit med plads til 14 patienter fra Randers, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov kommuner. Vi modtager patienter med affektive, skizoaffektive lidelser, belastningsreaktioner, alkoholrelaterede lidelser og mental retardering.
Det er vigtigt for os at møde patienten med høj faglighed, respekt og omsorg. Vi har en anerkendende tilgang til patienten og dennes behandling og har haft stor succes med nedbringelse af tvang via deeskalering, skærmning, beroligende metoder, motion/bevægelse og miljøterapeutiske tilgange.

Vi har aktuelt ca. 30 engagerede og fagligt kompetente medarbejdere; afdelingslæge, læger, specialpsykolog, psykolog, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, socialpædagoger, en psykomotorisk terapeut og sidst men ikke mindst vores lægesekretærer med overblik over os alle. Vi værner om det gode arbejdsmiljø, via fokus og strukturerede arbejdsgange der skaber tid og overblik.

Vi søger en engageret funktionsleder, der har en bred psykiatrisk erfaring. Du skal have interesse for og gerne erfaring med klinisk arbejde og ledelsesopgaver. Du skal kunne dele din faglige viden og være i stand til at samarbejde på tværs i huset. Vi har lettet det administrative arbejde for funktionslederen ved at tilbyde administrativ hjælp fra afdelingens akademiske stab.

Sammen med oversygeplejersken udgør du funktionsledelsen på afsnittet. I har sammen ansvaret for at:
● indlagte patienter sikres god og effektiv udredning samt behandling på patientens præmisser
● relevante samarbejdspartnere medinddrages i alle patientforløb, specielt i afslutningsfasen
● pårørende og patienters netværk inddrages i behandlingen
● tage ansvar for patientsikkerhed og patienttilfredshed
● personalet løbende udvikles og uddannes i henhold til de krav, der stilles
● udvikle en attraktiv arbejdsplads samt sikre et godt arbejdsklima
● der er et positivt og konstruktivt samarbejde mellem sengeafsnit og øvrige samarbejdspartnere

Hovedopgaverne vil være:
● ledelse af behandlingsarbejde, herunder egne behandlingsopgaver
● vejledning af uddannelsessøgende læger/psykologer, herunder gerne psykoterapisupervision
● ledelsesarbejde i afsnittet i tæt samarbejde med oversygeplejersken bl.a. økonomi- og personaleledelse.
Vi ønsker stillingen besat med en overlæge/specialpsykolog, der:
● er speciallæge i psykiatri eller en specialpsykolog
● har interesse for og viden om primært affektive patienter, men også interesse for de øvrige diagnosekategorier og vidensopbygning inden for disse
● har lyst til at deltage i kvalitetsudviklingsprojekter
● har interesse for uddannelse og vejledning og gerne har deltaget i vejlederkursus
Vi kan tilbyde relevant efteruddannelse og understøtter, at ledere deltager i kurser og kongresser, ledelsesuddannelse, vejlederuddannelse og anden relevant uddannelse, fx projektstyring og forskningsdeltagelse. Afdelingsledelsen og funktionsledelsen i de enkelte afsnit udgør ledelsesgruppen i Regionspsykiatrien Randers. Som funktionsleder vil du blive en del af en velfungerende ledelsesgruppe.

Hvis du har spørgsmål til stillingen eller andet, er du velkommen til at kontakte oversygeplejerske Evy Lanng tlf. 2384 5651 (træffes ikke i ugerne 30-31-32) eller cheflæge Runa Sturlason tlf. 7847 5300 (træffes ikke i uge 26-27-28).
Der vil ligeledes være mulighed for et uforpligtende besøg.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 38.

Regionspsykiatrien Randers har ansvaret for den almene psykiatriske behandling i Randers, Favrskov og de to Djursland kommuner og har et optageområdet på ca. 225.000 borgere. Der er 4 sengeafsnit med i alt 48 sengepladser samt tre klinikker hvoraf en er placeret i Rønde på Djursland.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.