Funktionsansvarlig ledende overlæge søges til Akutafdelingen i Viborg Vil du være med til at udvikle det Akutmedicinske speciale er her en enestående mulighed.

Dette job er udløbet

En stilling som funktionsansvarlig ledende overlæge ved Hospitalsenhed Midt, Akutafdelingen, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. august 2023 eller efter aftale. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

Som led i en ny organisationsstruktur søger vi en funktionsansvarlig ledende overlæge. Du vil blive en del af et ledelsesteam bestående af uddannelsesansvarlig ledende overlæge, oversygeplejersker, ledende lægesekretær og ledende terapeut. Ledelsesteamet refererer til afdelingsledelsen, som består af en cheflæge og chefsygeplejerske. Et ledelsesteam som er uformelt, med varme og humor, med fælles mål og med det gode patientforløb i fokus.

Akutmedicin er stadig et nyt speciale og under kraftig udvikling, hvilket giver rig mulighed for at være med til at sætte sit præg på specialet. Du vil komme til at arbejde i et stærkt tværfagligt team, da vi ved, at det skaber de bedste patientforløb. Du vil indgå i en afsnitsledelse, hvor patientforløb og -sikkerhed samt personalets udvikling og trivsel prioriteres højt.

En akutafdeling er dybt afhængig af et godt samarbejde med resten af Akuthospitalet, praktiserende læger samt klyngekommunerne, og du skal derfor kunne trives i et tværfagligt og tværsektorielt arbejdsmiljø. Som funktionsansvarlig overlæge vil du derfor også have mange kontakter ud af afdelingen både internt og eksternt.

Overordnet har vi forventninger om, at den funktionsansvarlige ledende overlæge skal bidrage med evner og lyst til ledelse, organisatorisk indsigt samt strategisk planlægning og arbejde med implementering i forhold til løsning af kliniknære problemstillinger i tæt samarbejde med funktionslederne. Bidrage til rekruttering af nye kollegaer ved at understøtte en attraktiv og inspirerende arbejdsplads samt fremme effektiv retning for faglig udvikling.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være at håndtere faglige forespørgsler, tage aktiv del i tværfaglig/sektoriel udarbejdelse af individuelle POP (Problem Orienteret Plan), da dette kræver både faglig og organisatorisk indsigt. Bidrage med ledelse i den daglige drift, med mandat til at iværksætte og implementere nye arbejdsgange. Vi forventer, at du ved ændringer inddrager kollegaer og andet relevant personale i vidt omfang i hele processen. Du skal være sparingspartner for vagtplanlæggerne for lægerne. På Akutafdelingen kommer der læger fra hele huset, og du vil sammen med ledende uddannelsesansvarlige overlæge have ansvaret for introduktion af afdelingen til vores samarbejdspartnere. Ud over de beskrevne opgaver vil der i stor grad være mulighed for at forme egen funktion alt efter lyst og evner.

Afdelingsledelsen har personaleledelsen, og du vil derfor ikke skulle forestå MUS-samtaler eller håndtering af personalesager.

Som funktionsansvarlig ledende overlæge vil du også indgå i den daglige drift med tværfaglig modtagelse af patienter og supervision af yngre læger. Du vil derfor blive en del af et hold af ambitiøse, arbejdsomme og dedikerede akutlæger – hvor det gode arbejdsmiljø er i højsæde. Vi er normeret til 19 speciallæger og har omkring 23 uddannelseslæger.

Vi ser gerne, at du brænder for og har erfaring inden for det akutmedicinske speciale samt evt. erfaring med ledelse, erfaring er dog ikke et krav. Der vil det være muligt, og en forventning, at du dygtiggøre dig inden for ledelse både teoretisk og praktisk

Om Akutafdelingen:

Akutafdelingen ligger fysisk på to etager og består af 38 modtagersenge, skadestue, fire akutstuer (Traume og AMT), akutklinikkerne i Skive og Silkeborg, hospitalsvisitationen, flowkoordinationen, Akutafsnit for børn og unge, terapiafsnit og Akutsekretariatet. Alle funktioner har siden 2019 været samlet i hjertet af det nye akutcenter, hvor lyse, moderne rammer og ensengsstuer med eget bad og toilet præger billedet.

Opgaverne i afdelingen er oftest akutte og uforudseelige. Vi modtager cirka 100 patienter i døgnet, hvoraf omkring halvdelen bliver udskrevet direkte fra afdelingen.

Hvis du har lyst, kan du læse mere om Akutafdelingen på vores hjemmeside:

https://www.fagperson.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger/akutafdelingen/

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.
De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.
Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Akutafdelingen.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til cheflæge Karen Raben Kudsk på tlf.nr 78445111

Ansøgningsfrist
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest d. 4. juni 2023.
Ansættelsessamtaler forventes holdt i løbet af uge 24.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.