Forskningsinteresseret læge til Tuberkulose og Mykobakterier

Dette job er udløbet

Er du læge? Trives du med mange samarbejdsrelationer? Vil du igennem rådgivning og forskning understøtte det nationale og internationale beredskab vedr. tuberkulose og mykobakterier? Så er du måske vores nye kollega!

Om Afdeling for Tuberkulose og Mykobakterier
Afdeling for Tuberkulose og Mykobakterier har mere end 100 års erfaring med mykobakteriediagnostik, men vi er ikke faldet i søvn! Vi er en del af infektionsberedskabet, der varetager den nationale og internationale overvågning af infektioner. I afdelingen udfører vi forskelligartede opgaver såsom beredskabsunderstøttende specialdiagnostik og referencefunktioner, rådgiver sundhedsvæsen og myndigheder og deltager i internationalt samarbejde. Vi samarbejder bl.a. tæt med; kliniske afdelinger, universiteter, WHO og ECDC.

Afdelingens beredskabsunderstøttende forskning fokuserer på:

 • Diagnostik
 • Overvågning.

Vi forsker bl.a. i nye forbedrede metoder til hurtig påvisning af tuberkulose og atypiske mykobakterier, herunder hurtig genotypisk resistensbestemmelse. Vi kortlægger smittespredning nationalt og internationalt, og vi anvender resultaterne til at forbedre sygdomskontrollen, bl.a. via national og international forskningsbaseret rådgivning. Vi er ca. 24 fastansatte og har herudover flere løst tilknyttede videnskabelige medarbejdere.

Dit arbejde
I stillingen vil du få en blanding af forskningsmæssige og lægefaglige opgaver svarende til det, en videnskabelig assistent laver. Efter relevant oplæring indgår du i afdelingens analysevagt og lægevagt. Du vil bl.a. komme til at arbejde med:

Godkendelse af positive diagnostiske undersøgelser (mikroskopi, PCR/DNA, dyrkning og IGRA)

 • Diagnostisk og klinisk rådgivning
 • Telefonvagt i udvidede åbningstider
 • Overvågning af smittespredning ved hjælp af genotypning (MIRU-VNTR / NGS)
 • Tolkning af genotypningssvar
 • Databasehåndtering og udvikling.

Der vil være gode muligheder for at deltage i afdelingens igangværende forskningsprojekter og evt. arbejde med eget forskningsprojekt inden for tuberkulose og atypiske mykobakterier.

Dit arbejde vil således bestå af en række opgaver, som reservelæger og videnskabelige assistenter foretager sig.

Din uddannelse og erfaring
Du er færdiguddannet læge, og det er en fordel, hvis du allerede har:

 • Forskningserfaring (publikationer, præsentationer)
 • Arbejdet med tuberkulose eller evt. andre mikroorganismer
 • Arbejdet med databaser, datasamlinger og registre
 • Interesse for; infektionsmedicin, lungemedicin, mikrobiologi, pædiatri og/eller samfundsmedicin.

Dine personlige kvalifikationer
Du har lyst til at arbejde sammen med andre kollegaer i en forskningsaktiv afdeling med nationale- og internationale samarbejdspartnere. Du er ikke bange for laboratorie- og databasearbejde og har flair for at lære nyt. Du kan lide at arbejde systematisk, og som person har du gode samarbejdsevner og evner at arbejde selvstændigt og afslutte påbegyndte projekter.

Vi tilbyder
Vi tilbyder dig arbejde i en velfungerende afdeling, hvor der er gode muligheder for at indhente forskningserfaring og evt. påbegynde egne forskningsprojekter samtidig med, at du udfører samfundsnyttige arbejdsopgaver på et institut med høj faglighed. Du får engagerede kolleger, ligesom du vil blive en del af en fleksibel og familievenlig arbejdsplads. Vi er desuden centralt beliggende i København med fri parkering på området.

Om ansættelse
Du bliver ansat efter gældende overenskomst for læger i staten mellem Finansministeriet og Yngre Læger, jf. bilag 3. Læger på Sundhedsministeriets område.

Ansættelsen er tidsbegrænset til 1 år med gode muligheder for forlængelse.

Kontakt os gerne
Få mere at vide om stillingen ved at ringe til afdelingschef, professor, dr.med. Troels Lillebæk på tlf. 3268 3704

Er du interesseret?
Klik på “søg job” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i 50-51.

Statens Serum Institut har røgfri arbejdstid og et røgfrit campus.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.

Statens Serum Institut (SSI) hører under Sundheds- og Ældreministeriet. Vores hovedopgave er at sikre beredskabet over for smitsomme sygdomme, medfødte lidelser og biologiske trusler. Vores mission er at styrke sundhed gennem sygdomskontrol og forskning.