Forskningsansvarlig overlæge søges ved Steno Diabetes Center Aarhus Forskningsansvarlig overlæge søges til Steno Diabetes Center Aarhus

Dette job er udløbet

Vi søger en engageret overlæge med erhvervet ph.d.-grad til Enhed for Tværsektorielle indsatser, Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA), med tiltrædelse 1. maj 2021 eller snarest derefter. Stillingen er en fast stilling på 37 timer pr. uge.

Kort beskrivelse af stillingen
Vi har brug for en kollega, der kan igangsætte og koordinere udviklings- og forskningsprojekter, der går på tværs af hospital, almen praksis og kommuner med særligt fokus på børn, unge og voksne med diabetes, der også har andre helbredsmæssige eller sociale/kulturelle udfordringer.

Vi søger dig, der har stor erfaring med surveybaserede epidemiologiske studier og med udvikling, implementering og evaluering af interventioner, der foregår i klinisk eller kommunalt regi. Forskningsfeltet består i at forstå sammenhænge og udvikle interventioner, der kan hjælpe børn, unge og voksne til et bedre liv med diabetes. Du skal som minimum have en ph.d.-grad og have publiceret væsentligt på internationalt niveau. Derudover skal du have gennemført vejledninger af ph.d.-studerende. Stillingen fordrer en høj grad af selvstændighed og personen vi søger må være struktureret, initiativrig og målrettet.

Opgaverne bliver at

 • koordinere og retningssætte det af enhedens fire programmer, der omhandler patientrettede indsatser
 • bidrage til enhedens strategiudmøntning i samarbejde med enhedschefen, de øvrige programkoordinatorer og andre relevante medarbejdere i SDCA
 • igangsætte og lede udviklings- og forskningsprojekter, der går på tværs af hospital, almen praksis og kommuner og derigennem forbedre sammenhængen i patientforløb
 • vejlede forskere på ph.d.-niveau
 • støtte kollegaer i deres opgaveløsning og faglige udvikling
 • præsentere resultater og producere videnskabelige artikler.

Vi forventer, at du har

 • kendskab til forskningsfeltet
 • betydelig vejledningserfaring, herunder på ph.d.-niveau
 • omfattende kendskab til forskningsmetoder inden for interventionsforskning og epidemiologi
 • stor erfaring med skriftlig og mundtlig præsentation af resultater både nationalt og internationalt
 • gode kommunikative evner i både skrift og tale
 • evner til på samme tid at tænke kreativt og systematisk med sans for både helhed og detalje
 • selvstændig, men med stor lyst til at samarbejde
 • nysgerrighed og åbenhed
 • stort engagement uanset opgavens størrelse.

Vi tilbyder

 • en arbejdsplads i en spændende organisation, som stadig er under opbygning
 • en dynamisk hverdag med et udfordrende og afvekslende job
 • faglig og personlig udvikling
 • et godt arbejdsfællesskab med engagerede kollegaer.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Kontakt
Hvis du er interesseret i at høre mere om stillingen kan du kontakte Annelli Sandbæk på ANESND@rm.dk eller på 2128 2073.

Ansøgning
Send ansøgning senest onsdag den 10. marts 2021. Vi afholder samtaler fredag den 12. marts. Du søger stillingen ved at klikke på ”Send ansøgning” nederst i stillingsopslaget. Vedhæft CV og relevante bilag.

Om Steno Diabetes Center Aarhus
I Steno Diabetes Center Aarhus tror vi på, at alle mennesker med diabetes kan få et godt liv. Et liv fyldt med glæde, livskvalitet og muligheder for at træffe egne frie valg gennem hele livet.

Steno Diabetes Center Aarhus er etableret den 1. januar 2018 i et samarbejde mellem Region Midtjylland og Novo Nordisk Fonden. Formålet er at løfte diabetesindsatsen i Region Midtjylland til gavn for alle mennesker med diabetes.
Vi skal være drivkraften bag nyskabende tiltag og udviklingsprojekter i Region Midtjylland inden for behandling, forskning, uddannelse og tværsektorielt samarbejde på diabetesområdet.

Visionen er at opbygge et internationalt anerkendt videns- og kompetencecenter, som udvikler diabetesbehandling i verdensklasse samt bidrager til mere sammenhængende patientforløb og samarbejde på tværs i Region Midtjylland. For at det kan lykkes, skal vi være omdrejningspunkt for samarbejde med alle relevante parter inden for diabetesområdet på tværs af hospitaler, kommuner og almen praksis.

Steno Diabetes Center Aarhus er fysisk placeret ved Aarhus Universitetshospital. Her varetager her vi behandling af børn, unge og voksne med diabetes samt voksne med svær overvægt.

Læs mere på vores hjemmeside og følg os på LinkedIn og Twitter.

Læs mere

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.