Forskningsansvarlig overlæge, Regionshospitalet Viborg Forskningsansvarlig overlæge, Regionshospitalet Viborg

Dette job er udløbet

En stilling som forskningsansvarlig overlæge i kirurgi ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. Januar 2024 eller efter aftale.

Om stillingen

Vi ønsker en speciallæge i kirurgi med erhvervet ph.d. eller en doktorgrad og som er aktiv forsker.  Vi lægger vægt på høj faglig ekspertise og lyst til at arbejde med forskning. Din opgave vil være at fastholde et stærkt forskningsmiljø, der inddrager såvel læger som sygeplejersker og studerende. Vi forventer at du vil:

  • Stå for igangsætning af nye forskningsprojekter på afdelingen samt for deltagelse i multicenter studier udgående fra andre afdelinger og hospitaler.
  • Kunne formulere og opstarte PhD projekter af faglig relevans for afdelingens specialer, herunder medvirke til at søge midler til finansiering af disse.
  • Kunne fungere som mentor for yngre læger og lægestuderende på afdelingen, der ønsker introduktion til forskning. Herunder også gerne opstarte sygeplejefaglig forskning.

Stillingen vil være fordelt med 20% forskning og 80% klinik. Der vil være stor fleksibilitet i forhold til hvordan du tilrettelægger dine forskningsdage.

Du vil indgå i afdelingens kolon team, og skal medvirke til at udvikle det pågældende team fagligt.

Den forskningsansvarlige overlæge vil skulle indgå i beredskabsvagten for kolon kirurgi. Det er derfor et krav, at du er certificeret kolorektal kirurg via Dansk Kirurgisk Selskab.

Stillings- og funktionsbeskrivelse kan hentes her

Om afdelingen

Kirurgi har ud over kirurgisk gastroenterologi også en sektion med brystkirurgi og udefunktion med skopi i Silkeborg.

Afdelingen er opdelt i 5 teams: øvre gastroenterologi, kolonkirurgi, brystkirurgi, skopi og herniekirurgi/akut kirurgi

Afdelingen prioriterer undervisning og forskning højt. Afdelingen har tilknyttet 2 projektsygeplejersker og er aktuelt involveret i mange multicenter studier. Aktuelt har afdelingen en ph.d. studerende tilknyttet. Der er et godt og veletableret samarbejde med hospitalets øvrige afdelinger omkring forskningsprojekter, såvel som veletablerede samarbejder med de øvrige hospitaler i Danmark.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Kirurgisk Afdeling.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til cheflæge Uffe Schou Løve, tlf. 7844 6301.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse, samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som overlæge i Region Midtjylland, skal sendes elektronisk og være os i hænde senest den 22/9-2023.

Der forventes afholdt ansættelsessamtale i uge 39. 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.