Erfaren børnepsykolog til førskole området i Specialrådgivningen for VISO, IKH – Høje Taastrup Erfaren børnepsykolog til førskoleområdet i Specialrådgivningen for VISO, IKH

Dette job er udløbet

Ved Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) i Region Midtjylland er en stilling som klinisk børnepsykolog  eller børneneuropsykolog ledig til besættelse pr 1. februar 2020 eller snarest derefter med arbejdssted i Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup. Arbejdstiden er 37 timer/uge.

Vi søger en ny psykolog, som vil være med til at understøtte den tværfaglige opgaveløsning i Specialrådgivningen for VISO, IKH, der løser en landsdækkende specialiseret opgave for VISO, Socialstyrelsen.

Målgruppen er førskolebørn med svære kommunikative, sociale, udviklingsmæssige eller motoriske vanskeligheder. Tilbuddet er landsdækkende og henvender sig både til fagpersoner i kommunerne samt til forældre og pårørende. Vi har kontorer i Aarhus og Høje Taastrup.

Vi forventer, at du har kørekort, og der må forventes en del kørsel, da vores opgaver primært løses lokalt og er landsdækkende. I afdelingen i Høje Taastrup løser man dog overvejende opgaver øst for Storebælt. Vi har et mindre antal IKH-biler til rådighed, som man kan booke.

Dine opgaver vil være indenfor følgende områder:

 • Udredning af førskolebørn
 • Rådgivning til forældre og fagprofessionelle
 • Undervisning og formidlingsaktiviteter til fagprofessionelle
 • Vidensarbejde og deltagelse i udviklingsprojekter indenfor området
 • Opgaven vil være knyttet til flere faglige specialer /diagnoser og tager udgangspunkt i et grundlæggende tværfagligt samarbejde med mange erfarne og dygtige faggrupper

Vi tilbyder:

 • Spændende og udfordrende arbejdsopgaver i et stærkt tværfagligt miljø
 • En velfungerende arbejdsplads med mange gode kolleger med høj faglighed og engagement
 • En både monofaglig og tværfaglig kollegagruppe, hvor vi er optaget af, at vores udredning og rådgivning kan omsættes til den daglige praksis hos såvel familier som lokale fagpersoner.
 • Gode supervisions- og sparrings muligheder
 • Du bliver en del af en erfaren psykologgruppe
 • Muligheder for efteruddannelse og opkvalificering
 • Gode muligheder for at præge din egen arbejdsdag

Dine kvalifikationer:

 • Erfaring som børnepsykolog  – specialist eller på vej til specialist – i børneneuropsykologi eller i børnepsykologi og med testerfaring på småbørns området
 • Viden om eller erfaring med målgruppen
 • Interesse for tværfagligt og familiefokuseret arbejde
 • Indgående kendskab til udviklingspsykologi, neurologi, neuropsykologi samt neuropædagogik i den psykologfaglig praksis
 • Kan anvende sorg/krise psykologi og mestringsteori i samarbejdet med forældre
 • Erfaring med rådgivning til forældre og fagpersoner
 • Undervisnings- og formidlingserfaring
 • En dygtig formidler af kompleks viden både i skrift og i tale
 • Gode samarbejdsevner
 • Udviklings- og løsningsfokuseret

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger hos psykolog og teamleder Sidse Andersen SIDANR@rm.dk / tlf. 2342 5088  eller afdelingsleder Bodil Kloborg  Bodil.Kloborg@ps.rm.dk

Læs mere om Specialrådgivningen for VISO på  www.ikh.rm.dk

Ansøgningsfrist er mandag den 13/1 2020

Samtaler forventes afholdt mandag den 20/1

IKH er et ambulant behandlings- og rådgivningstilbud til børn, unge og voksne med kommunikationsvanskeligheder og funktionsnedsættelser og med stor spændvidde inden for specialiseret rehabilitering på social- og sundhedsområdet. IKH løser opgaver for bl.a. kommuner og regioner. Herudover er IKH kendetegnet ved en voksende aktivitet inden for projekt-, udviklings- og forskningsområdet.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.