Er du vores nye kollega og har lyst til at være en del af vores skønne team og arbejdsmiljø på Vaccinationscenter Silkeborg? Vi søger dedikerede medarbejdere, der har interesse i at bidrage til et dynamisk og lærerigt arbejdsmiljø.

Dette job er udløbet

Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. december 2021 eller efter aftale. Stillingen er tidsbegrænset og arbejdstiden kan være fordelt i tidsrummet mellem kl. 08:00 – 17:15 på hverdage og hver 2. lørdag i lige uger.

Om stillingen
Opgaven er at vaccinere borgere mod COVID-19, så vi kan få bragt samfundssmitten ned og forebygge alvorlig sygdom.

Opgaven består i at skabe en god borgerkontakt og at give den enkelte borger en tryg oplevelse i forbindelse med sin vaccination. Vi omstiller os løbende til de relevante målgrupper, som Sundhedsstyrelsen vurderer skal vaccineres.

Vi tilbyder dig at indgå i et fantastisk team, der er parate til at lære dig op i håndtering af COVID-19 vaccination. Vi arbejder i et tæt tværfagligt samarbejde og er kendetegnet ved et højt fagligt niveau ud fra best practice og evidens. Vi følger altid gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Om dig
Vi lægger vægt på, at du har en sundhedsfaglig baggrund med autorisation. Du har en ro og et fagligt overblik, der sikrer et trygt miljø omkring borgeren under vaccinationen.

Du skal kunne holde til at være i et miljø, hvor det går stærkt og være omstillingsparat, dedikeret og motiveret for opgaven. Er du studerende på den sidste del af en sundhedsuddannelse eller pensioneret fra et sundhedsfagligt job, er din ansøgning også meget velkommen.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.350 ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt. De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland. Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. Arbejdstid og sted tilrettelægges løbende, og du har ved ansøgning mulighed for at skrive, hvor meget du har mulighed for at arbejde, antal hele dage pr. uge.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Funktionsleder Birgitte Skovgaard, tlf. 40 27 40 42 eller organisatorisk koordinator/vagtplanlægger Nadia Bjerg, tlf. 23 62 62 50

Din ansøgning
Din ansøgning skal indeholde autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring.
Søg via nedenstående link

Ansøgninger modtages og vurderes løbende fra 1. december 2021.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted løbende.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.