Er du vores nye ambitiøse overlæge / speciallæge til Akutafdelingen, Slagelse Sygehus?

Ansøgningsfrist: 23/09/2021 Slagelse Sygehus

Akutafdelingen på Slagelse Sygehus er blevet opnormeret og vi har store ambitioner. Vi er i gang med Danmarks måske mest ambitiøse forbedringsprojekt indenfor det akutte patientforløb. Vores patienter skal opleve, at vores sygehuse er organiseret ud fra deres behov og værdier, således at fagligheden er, hvor patienten befinder sig. De skal have færrest mulige flytninger og føle sig som en aktiv samarbejdspartner i beslutninger om forløb, diagnose og behandling. Vi ved, at de gode patientforløb starter i Akutafdelingen, og derfor starter de store ambitioner også hos os. For at vi skal lykkes med denne målsætning, har vi brug for flere engagerede, visionære og kompetente special- og overlæger med tværfaglig og praktisk erfaring inden for de akutte orienterede specialer. Hvis du ønsker at gå forrest i udviklingen af det akutte fagområde skal du søge denne stilling!

At arbejde som læge i en Akutafdeling er noget ganske særligt. Her får du brug for din brede faglighed, dine samarbejdsevner og dit gode humør. Du skal trives i en til tider hektisk dagligdag, hvor der skal handles hurtigt og konsekvent. En dagligdag hvor du skal arbejde med diagnostisk udredning og stabilisering af den akut syge patient. En dagligdag, hvor du i et team-orienteret tværfagligt, dynamisk og fagprofessionelt miljø, sikrer de bedst mulige patientforløb.

En afdeling i udvikling

Akutafdelingen i Slagelse er en topmoderne og innovativ afdeling med engagerede medarbejdere, der er med helt fremme i udviklingen af Fælles Akut Modtagelser i Danmark. Vi har til huse i nogle af Danmarks mest moderne rammer, som fordrer forløb, hvor den enkelte patient er i centrum. Vi er den største Akutafdeling i Region Sjælland og har mere end 72.000 kontakter årligt. Vi er ca. 300 ansatte, og har aktuelt 42 akutte sengepladser.

Vores speciallægegruppe er dygtige og præget af høj faglighed, vi har aktuelt 5 speciallæger i akutmedicin. ”Det her er en afdeling, hvor det kan gå rigtig stærkt, men det er også en afdeling, hvor der er et stort fokus på sammenhold og faglig sparring. Jeg oplever, at mine kompetencer bliver benyttet til fulde i min dagligdag – Det er grunden til at jeg overhoved valgte at blive læge. Jeg gør en forskel for så mange på en enkelt arbejdsdag” Overlæge, ansat på Akutafdelingen, Slagelse Sygehus.

Vi vil være et fleksibelt sygehus, hvor fagligheden er, hvor det er meningsfuldt for den enkelte patient. Derfor har vi åbnet et antal ekstra sengepladser på vores afdeling, hvor patienterne kan ligge i op til 48 timer inden direkte udskrivelse.

Akutafdelingens egne speciallæger indgår i en tilstedeværelsesvagt med to bagvagter 24/7/365. Ud over vurdering og stabilisering af de indlagte patienter, har vi også ansvaret for vores egen skadestue. Eventuelle manglende skadestuekompetencer vil vi oplære dig i, ligesom manglende viden inden for dele af det akutmedicinske fagområde kan styrkes individuelt efter nærmere aftale.

Vi er involveret i national netværksdannelse og tværregional projektdeltagelse. Herunder er vi en del af Region Sjællands udviklingssamarbejde med Beth Israel Emergency Department i Boston under Harvard Medical Faculty, og vi er involveret i det nye Region Sjælland & Region Skåne samarbejde om etablering af 5-årige uddannelsesstillinger, der fører til en svensk speciallægeuddannelse i akutmedicin.
Endvidere har afdelingen tilknyttet et klinisk lektorat, der varetager klinisk uddannelse af medicinstuderende fra Københavns og Syddansk Universitet.

Stillingerne er vagtbærende over- / afdelingslæge stillinger på 37 timer ugentligt, timetallet kan evt. nedsættes efter aftale. Weekendvagter 1-2 pr. måned eller efter aftale. Der er mulighed for flere ansvarsområder i afdelingen f.eks.: Ansvarlig for ”Røde Kald” (akut dårlig pt.), Beredskab & Traume, Fast Track, Flow Master, Undervisning & Simulation, Kvalitet & UTH, UKYL.

Afdelingen tilbyder og prioriterer deltagelse på relevante kurser samt efteruddannelse. Desuden tilstræber vi årlig deltagelse i relevante konferencer- nationale som internationale. Afdelingen er positiv indstillet overfor fokuserede uddannelsesophold af kortere varighed efter aftale med afdelingens ledende overlæge.

Vores forventninger

Vi passer godt på hinanden i Akutafdelingen. Hver dag arbejder vi på at sikre den bedst mulige behandling af den akutte patient. Vi ved, at vi er bedst, når tværfagligheden er central. Derfor forventer vi, at du ønsker at være en del af fagligheden og et større fællesskab. Vi forventer, at du har faglig ildhu og erfaringen til selvstændigt at kunne varetage den akutte patientbehandling og erfaring med at undervise yngre læger og medicinstuderende. Det er også vigtigt at du:

  • Har et akut-orienteret mindset og kontinuert søger at styrke din faglighed indenfor det akutmedicinske fagområdet.
  • Kan bevare roen samt fastholde overblikket i hektiske og kritiske situationer.
  • Fungerer som Beredskabsleder i en given beredskabssituation.
  • Vil medvirke til fremdrift i afdelingen samt opretholde et vedvarende patientflow i en dagligt travl akutafdeling.
  • Skal være robust, motiveret, åben, omstillingsparat og god til tværfagligt samarbejde.
  • Ved behov videreuddanne dig mhp. at opnå speciallægegodkendelse i akutmedicin.
  • < > og støtte afdelingens læger, specielt YL-gruppe. <!– –>
  • Modtage samt foretage den primære akut-vurdering af patienten.
  • Iværksatte relevante undersøgelser, samt initiale (stabiliserende) behandling.
  • Tage den svære samtale patienter/pårørende samt kollegaer herunder efter behov facilitere en debriefing (eller defusing).

Gode pendlermuligheder

Med gode togforbindelser til Slagelse station og derefter blot syv minutters gang, befinder du dig i de nye og moderne rammer i Akutafdelingen på Slagelse Sygehus. Der er også gode pendlermuligheder med bil, hvor der kun skal bruges ca. 1 times kørsel fra København til Slagelse Sygehus, eller en ½ times kørsel fra Odense. Der er tillige gode parkeringsforhold.

Ansættelsesvilkår

Den faglige bedømmelse af ansøgeren vil ske på baggrund af dennes oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de syv kompetenceområder. Den motiverede ansøgning skal derfor indeholde en beskrivelse af de syv lægeroller samt et cv.
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger

Hvis du ønsker yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge for Akutafdelingen Jes Braagaard på tlf. 93 55 78 37, jnbg@regionsjaelland.dk.

Du er velkommen til at rekvirere stillings og funktionsbeskrivelse.

Ansøgningsfrist 23. september 2021

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 39 eller efter nærmere aftale.

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.