Er du vores barselsvikar for psykolog i Team for Personlighedsforstyrrelse? Til vores ambulante enhed i Skive søger vi pr. 1. september 2023, eller snarest derefter, en psykolog på fuldtid i barselvikariat indtil d. 30.juni 2024 og evt. med mulighed for forlængelse.

Dette job er udløbet

Team for Personlighedsforstyrrelse i Skive er en del af Klinik for Affektive Lidelser, der også består af Team for Ældrepsykiatri samt Team for depression og mani i Skive og Viborg.

Du bliver en del af et nyetableret team
I Regionspsykiatrien Midt har vi siden efteråret 2022 været i en spændende proces med at få etableret et selvstændigt team – Team for Personlighedsforstyrrelse.

Teamet gik endeligt i luften den 1. januar 2023. Vi er komme godt i vej og vil glæde os til at få en ny psykolog til teamet i barselvikariatet.

Teamet består af 4 psykologer, 1 behandler og 1 tilknyttet overlæge (der også er læge for Team for depression og mani i Skive), 1 souschef (der ligeledes er souschef for team for depression og mani samt psykose/ADHD-teamet i Skive) samt lægesekretærbistand.

Teamet består bl.a. af 3 psykologer, som er specialister i psykoterapi inden for den psykodynamiske referenceramme og med stor og årelang erfaring inden for behandling af patienter med personlighedsforstyrrelser. Vores behandler har også stor erfaring med denne patientgruppe.

En af vores psykologer, som er specialist, har været på barsel et stykker tid og derudover har vi et nyt barselsvikariat fra d. 1.9.23

Team for Personlighedsforstyrrelse behandler patienter i alderen 18-68 år med personlighedsforstyrrelser.

 

Psykologernes og behandlerens arbejdsområder er at tilrettelægge og give behandlingsforløb til patienter med personlighedsforstyrrelser i pakkeforløb/uden for pakkeforløb. I Regionspsykiatrien Midt har vi behandlingsforløb på såvel hovedfunktionsniveau som på regionsfunktionsniveau i forhold til patienter med personlighedsforstyrrelser.

I gruppebehandlingen vil Team for Personlighedsforstyrrelse grundlæggende komme til at arbejde indenfor en psykodynamisk referenceramme, inspireret af mentaliseringsbaseret terapi (MBT). I den individuelle terapi arbejdes der eklektisk og ud fra en vurdering af, hvilken metode der egner sig bedst til den enkelte patient.

Arbejdsopgaver:

 • Indledende samtaler herunder afklaring af comorbiditet, misbrug, m.m. i forhold til opstart af evt. behandlingsforløb for personlighedsforstyrrelser
 • Individuel terapi
 • Udredning primært i forhold til personlighedsforstyrrelser, men/ i mindre grad også andre diagnosegrupper
 • Psykoedukation (MBT baseret) i forhold til patienter med personlighedsforstyrrelser
 • Yde faglig sparring/supervision til kolleger i eget team (ved behov)
 • Ud fra erfaring og ved behov at yde supervision til psykologpraktikanter og psykologkolleger f.eks. i forbindelse med opnåelse af autorisation

 

Faglige kvalifikationer:

 • Cand.psych. aut.
 • Gerne erfaring inden for en psykodynamisk eller mentaliseringsbaseret referenceramme
 • Terapeutisk erfaring med – og interesse for – personlighedsforstyrrelser
 • Erfaring med individuel terapi
 • Om muligt rutineret kendskab til PSE, SCID-II eller SCID 5, gerne også WAIS-IV
 • Viden om og interesse for psykopatologi og differentialdiagnostik
 • Kendskab til MBT-behandling
 • Erfaring med Elektronisk patientjournal (EPJ) eller lignende dokumentationssystem
 • Erfaring med arbejdet som psykolog i behandlingspsykiatrien

 

Personlige egenskaber:

 • Gode samarbejdsevner (både mono og tværfagligt)
 • Fleksibilitet, omstillingsparathed og selvstændighed
 • Rummelig, empatisk, god indlevelsesevne, samtidig med evnen til at bevare sig selv og sætte klare rammer
 • Evne til at bevare overblik, til at arbejde selvstændigt, stoppe op og søge mono- eller tværfaglig sparring ved emotionelt pres
 • Ønske om faglig udvikling

 

Vi kan tilbyde: 

 • Engagerede kolleger
 • Eget kontor
 • Et arbejdsmiljø med en uhøjtidelig omgangstone
 • Relevante kurser
 • Supervision efter erfaring og kompetencer
 • Fagligt forum med fokus på personlighedsforstyrrelser
 • Samarbejde med psykologkolleger i Viborg og Silkeborg
 • Fælles møde 1 gang om måneden med psykologkolleger fra Viborg-Skive-Silkeborg – i alt ca. 35 psykologer
 • Mentorordning de første tre måneder og individuelt tilrettelagt introduktionsprogram

Generelt vægter vi det meget højt at have et godt arbejdsmiljø og har bl.a. et stort fokus på; at spille hinanden gode, de gode samarbejdsrelationer og at have et stort kendskab til vores forskellige faglige og professionelle kompetencer for at kunne tilbyde den bedste patientbehandling.
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos souschef Dorte Sti på tlf. 7847 4300 eller funktionsleder Hanne Gaarde Nørgaard på 2120 6758. Træffes bedst i tidsrummet kl. 8-15.

 

Ansøgning samt bilag med dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse fremsendes elektronisk via stillingsopslaget og skal være os i hænde senest onsdag den 14. juni 2023.

Ansættelsessamtaler afholdes i Regionspsykiatrien Midt i Skive, Kompagnigade 11 B mandag den 19. juni 2023.

Du kan finde mere information om Regionspsykiatrien Midt på vores hjemmeside
http://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/regionspsykiatrien-midt

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.