Er du vår nye klinikkleder og kollega? Klinikk for laboratoriemedisin

Dette job er udløbet

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Klinikk for laboratoriemedisin leverer diagnostikk og behandling innenfor laboratoriefag til de andre klinikkene i Oslo universitetssykehus og til eksterne rekvirenter og samarbeidspartnere. Klinikken dekker fagområdene farmakologi, immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk biokjemi, medisinsk genetikk, mikrobiologi, patologi og rettsmedisin. Klinikk for laboratoriemedisin har internasjonalt ledende forskningsmiljøer innen disse fagfeltene.

Vår visjon er å levere diagnostikk og rådgivning som til enhver tid muliggjør optimal pasientbehandling, og som er basert på forsknings- og utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå.

Vi søker en tydelig, inkluderende og prosessorientert leder som er trygg i lederrollen og som evner å tenke langsiktig og helhetlig. Du er synlig, skaper trivsel i organisasjonen og motiverer til innsats. Det blir din oppgave å utvikle en klinikk og en kultur som ivaretar klinikkens visjon og som setter pasienten i fokus.

Arbeidsoppgaver

 • Ha overordnet ansvar for resultater og prosesser knyttet til ledelse, organisasjon og ansatte i klinikken
 • Sørge for at klinikken yter diagnostikk, behandling og service med høy kvalitet for interne og eksterne oppdragsgivere
 • Sørge for at klinikken og dens enheter ivaretar personal- og arbeidsgiverfunksjoner i henhold til lov- og avtaleverk og foretakets interne retningslinjer
 • Initiere og følge opp forbedring av klinikkens fagområder, arbeidsprosesser og grensesnitt mot sykehusets øvrige klinikker
 • Tilrettelegge for klinikkens fagutvikling og forskningsaktivitet på et ledende nasjonalt og internasjonalt nivå
 • Bidra til et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • Tilrettelegge for et godt samarbeid med tillitsvalgte og verneombud

Stillingen inngår i administrerende direktørs ledergruppe.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse på høgskole/universitetsnivå
 • Relevant ledererfaring med dokumenterte resultater fra tidligere lederfunksjoner mht. kvalitet, økonomistyring og budsjettoppfølging
 • Formell lederutdanning er ønskelig
 • Gode kunnskaper innenfor ett eller flere av klinikkens fagområder
 • God medisinsk- og helsefaglig forståelse
 • Kjennskap til fag- og virksomhetsområder i sykehus
 • God kunnskap om forskning og utdanning; formell forskningskompetanse er ønskelig
 • Innsikt i IKT og teknologi
 • Erfaring fra ledelse innen omstillings- og utviklingsprosesser

Personlige egenskaper

 • Reflektert og strategisk tilnærming, evne til å tenke langsiktig og helhetlig
 • Tydelig, inkluderende og motiverende
 • Evne til å skape engasjement, dialog og godt samarbeid
 • Tillitsvekkende relasjonsbygger
 • Stor arbeidskapasitet
 • Evne til å arbeide strukturert og systematisk med krevende utfordringer
 • Fleksibel med evne til å finne konstruktive løsninger
 • Evne til å ta avgjørelser

Vi tilbyr

 • Utfordrende, variert og spennende hverdag i en kompleks organisasjon
 • Innsikt i dagsaktuelle problemstillinger og mulighet til påvirkning i viktige beslutninger
 • Mulighet til å påvirke i utviklingen av fremtidens sykehus
 • Tverrfaglig arbeidsmiljø med høy kompetanse
 • Utstrakt samarbeid med dyktige kolleger som er ledende innenfor sine fagområder

Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak med over 22 000 ansatte. Vi har en rekke nasjonale funksjoner innen spesialisert medisin, og har landets mest avanserte traumemottak.
Vi har stor aktivitet innen forskning, utprøvende behandling, opplæring, utdanning og innovasjon hvor vi er med å utvikle morgendagens medisiner og behandlinger. Oslo universitetssykehus skal være en lærende og skapende organisasjon med et arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt.