Engageret psykolog med interesse for børn og unge søges til Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 1- AUH, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA), Region Midtjylland Er du autoriseret psykolog og har du lyst til at være en del af undersøgelses- og behandlingstilbuddet i skolebørns-psykiatrien i Region Midt, så er det måske dig, vi søger.

Dette job er udløbet
Der er tale om en fast fuldtidsstilling aktuelt tilknyttet Team 1’s ambulatorium i Skejby med tiltrædelse 1/1 2022.
BUA udgøres af i alt 8 kliniske afsnit, der tilsammen varetager den hospitalsbaserede udredning og behandling af børn og unge med psykiske forstyrrelser og sygdomme i Region Midt. De 8 afsnit er fordelt på 3 matrikler beliggende i Herning, Viborg og Skejby. De fleste afsnit dækker flere matrikler. Herudover er der et forskningsafsnit.Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 1 er et alment afsnit for skolebørn.
Afsnittet består af 4 enheder: Et sengeafsnit og et ambulatorium i Viborg, samt et sengeafsnit og et ambulatorium i Skejby. Afsnittet har omkring 90 medarbejdere med forskellige fagligheder herunder læger, psykologer, sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere og sosu-assistenter. Desuden er der et tæt samarbejde med sekretærgruppen.

Afsnittet varetager undersøgelse og behandling af børn mellem 7-13 år med blandede børnepsykiatriske lidelser, herunder børn med autismespektrumforstyrrelser, affektive lidelser, psykose og angstlidelser, funktionelle lidelser samt opmærksomhedsforstyrrelser. Der er ofte samtidig mental retardering eller svære psykosociale belastninger og en høj grad af komorbiditet. Undersøgelse og behandling kan foregå ambulant eller under indlæggelse.
I det ambulante arbejde er psykologen en del af et tværfagligt udredningsteam, der varetager ambulant udredning og behandling. Som psykolog vil du have ansvar for udredning og behandling af børn med blandede børnepsykiatriske problemstillinger.Kvalifikationer

  • Du er autoriseret psykolog
  • Du har erfaring i udredning og behandling af børn tilhørende afsnittes målgruppe
  • Du har erfaring med relevante psykologiske undersøgelser for målgruppen, herunder gerne ADOS undersøgelse
  • Du evner at arbejde selvstændig og i højt arbejdstempo og samtidig bevare overblikket.
  • Du samarbejder konstruktivt med kollegaer inden for egne faggruppe og tværfagligt med læger, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgiver.

Vi kan tilbyde:

  • En fagligt udfordrende og spændende stilling i et godt arbejdsmiljø
  • Engagerede og dygtige kollegaer, der brænder for at udrede og behandle børn og unge i psykiatrien
  • Tilknytning til tværfagligt team
  • Tilknytning til monofaglig gruppe
Yderligere oplysninger fås hos afsnitsledende overlæge Merete Juul Sørensen telefon nr. 2162 1301 eller afdelingssygeplejerske Anne Nemec 3035 1097.
Du kan læse mere om Børne- & Ungdomspsykiatrisk Afdeling på vores hjemmeside: www.bua.rm.dkAnsøgningsfrist 10/11 2022
Ansættelsessamtalen vil være 15/11 2022

Du kan alene søge jobbet ved at klikke på ”Søg job” eller lign. link. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV) og evt. gældende autorisationsbevis. De vedhæftede filer skal være i pdf– eller word-format.

Om Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.

 

BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et tværgående lægesekretærafsnit.
Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet består af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere.
Afdelingen modtog i 2020 4.600 eksterne henvisninger og havde kontakt med 9.130 patienter. Afdelingen havde i 2020 et nettobudget på 305,1 mio. kr. og pr. 1/9 -2021 542 årsværk fordelt på 579 medarbejdere.
Børne- og Ungdomspsykiatrien i Herning flyttes i starten af det nye år til Gødstrup.

 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.