En et-årig uklassificeret stilling som reservelæge ved Hjerte- Lunge- og Karkirurgi, Anæstesiologisk sektion, Aarhus Universitetshospital. Stillingen ønskes besat pr. 1. oktober 2022 eller efter nærmere aftale.

Dette job er udløbet

Aarhus Universitetshospital varetager en lang række funktioner, både regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner.

Aarhus Universitetshospital er patientfokuseret og varetager patienternes behov som den fornemste opgave. Forskning og uddannelse samt behandling og pleje foregår integreret og efter høje målsætninger og kvalitetskrav.

Hjerte- Lunge- og Karkirurgi er en specialafdeling med højt specialiserede behandlinger. Afdelingen varetager kirurgisk behandling og pleje af patienter med hjerte-, lunge- og karlidelser samt en række hjælpefunktioner til hele AUH på det anæstesiologiske område.
Afdelingen består af tre lægefaglige specialer:

 • Hjerte- Lungekirurgisk sektion
 • Karkirurgisk sektion
 • Anæstesiologisk sektion

Hjerte- Lunge- og Karkirurgi er en dynamisk afdeling med ca. 350 ansatte. Afdelingen består af tre sengeafsnit, en operationsgang, et forberedelses- og opvågningsafsnit, et perfusionsafsnit og et forskningsafsnit.

Vi er en travl afdeling, hvor man både kan træne almene anæstesiologiske færdigheder og varetage højtspecialiserede patienter. Vi hjælper hinanden i det daglige arbejde. Vores arbejdsmiljø er præget af psykologisk sikkerhed med flittig anvendelse af humor og stor respekt for hinanden. Vi mødes til fælles morgen- og eftermiddagskonference, der afholdes hyppig og skemalagt undervisning.

Vi tilbyder

 • der er ingen vagtfunktion
 • selvstændig dagstidsfunktion som stuelæge på operationsstue i samarbejde med speciallæge
 • oplæring i varetagelse af anæstesi til karkirurgiske og lungekirurgiske patienter samt til sårpatienter. Andre opgaver vil være stuegang på Opvågningen samt anæstesitilsyn, primært på patienter man selv skal bedøve. Der vil være forskellige opgaver ud af afdelingen, man vil blive oplært i at varetage, såsom DC-konvertering, IV-adgange m.v.
 • mulighed for deltagelse i forskningsprojekter i en forskningsaktiv afdeling
 • mulighed for løbende karriererådgivning med UAO, såfremt ønsket er en fremtidig HU i anæstesi
 • tildelt vejleder, som sammen med dig udarbejder løbende uddannelsesplaner og aftaler evt. kompetencevurderinger
 • mulighed for at undervise læge- og sygeplejerskekollegaer
 • en stor gruppe af imødekommende kollegaer der vægter uddannelse, høj faglighed, samarbejde og den gode stemning højt.

Hvad forventer vi af dig?

 • Gennemgået introuddannelse i anæstesi – og lyst til at dykke mere ned i fagets mange facetter
 • Evne til selvstændigt at varetage anæstesier på operationsgangen samt eksterne opgaver i samarbejde med speciallæge
 • Fagligt engagement, samarbejdsvilje og –evne på tværs af afdelingen og ønske om at involvere dig i vores fælles arbejdsplads
 • Godt humør.

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation og en tilfredsstillende børneattest.

Ring meget gerne hvis du har spørgsmål eller bare er interesseret i jobbet. Vi ser frem til at tale med dig.

Kontaktpersoner:
Cheflæge Lars Folkersen, tlf.: 30620422
Uddannelsesansvarlig overlæge Niels Eykens Hjørnet, tlf.: 3091 1068
Overlæge og funktionsleder Dorthe Viemose Nielsen, tlf.: 3091 0653

Din ansøgning skal være os i hænde elektronisk senest den 25. juli 2022.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 28. juli 2022.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.