Dygtig og visionær overlæge søges til en delt stilling mellem Team for affektive lidelser og Team for psykiatrisk udredning i vores Ambulatorium – Regionspsykiatrien Gødstrup Har du lyst til at blive en del af en dynamisk arbejdsplads i udvikling, hvor såvel det lægefaglige samt tværfaglige samarbejde vægtes højt, og har du interesse og lyst til at arbejde i en ambulant enhed?

Dette job er udløbet

Så er det måske dig, vi søger. 

Vi søger en overlæge med tiltrædelse den 1. januar 2024 eller efter aftale. Stillingen er en fast stilling på 37 timer ugentligt med arbejdssted i Gødstrup.

Regionspsykiatrien Gødstrup varetager den almenpsykiatriske funktion i den vestlige del af Region Midtjylland. Vores store ambulante enhed består i alt af 8 stærke og specialiserede teams fordelt på 2 klinikker. Klinik 1 består af team for psykotiske lidelser, retspsykiatri, udredning samt ADHD og dobbeltdiagnoser. Klinik 2 består af team for affektive lidelser, personlighedsforstyrrelser, selvmordsforebyggelse og ældrepsykiatri. I begge klinikker er der medarbejdere med tværfaglig baggrund såsom psykologer, sygeplejersker, læger og sekretærer. Der er også tilknyttet socialrådgivere til klinikkerne.

Du vil i denne stilling indgå i det specialiserede team for affektive lidelser og team for psykiatrisk udredning. I begge teams varetages klinisk undersøgelse, diagnosticering og behandling. Vi tilbyder høj faglig standard i patientbehandlingen, og du bliver en del af nogle ambitiøse teams – såvel mono- som tværfagligt.

Vi arbejder kontinuerligt på at udvikle vores faglighed og behandlingsmetoder. Det gør vi gennem nysgerrighed, åbenhed og videndeling, hvorfor en del af dit job også kan blive intern undervisning og vejledning, ligesom du kommer til at indgå i samarbejde med forskellige interne og eksterne samarbejdspartnere.

Vi tilbyder et dynamisk og udfordrende arbejdsområde, hvor du får mulighed for at være med til at skabe rammerne for at finde de bedste løsninger, som giver værdi for patienten. Vi er en afdeling med både nye og erfarne medarbejdere, der har det tilfælles, at vi brænder for at hjælpe vores patienter. Vi er meget stolte af vores fag og faglighed, men vi lægger også stor vægt på, at vi har det godt med hinanden og trives med vores arbejde

Der er velvilje til – efter nærmere drøftelse med afdelingsledelsen – økonomisk at understøtte videreuddannelse inden for ledelse og/eller fagspecifikke områder. Har du interesse for bagvagtsarbejde, kan du indgå i bagvagtslaget. Derudover er vi fleksible ift. personlige og faglige ønsker.

Bor du i eller omkring Aarhus, vil du sammen med kollegaer have mulighed for at køre med vores psykiatribus, som kører direkte mellem Aarhus og Gødstrup.

Vi søger en overlæge der
– har en bred psykiatrisk viden og erfaring indenfor affektive lidelser og udredning
– kan opfylde bedømmelseskriterierne for speciallæger fastsat af Region Midtjylland
– har stor erfaring med psykiatriske lidelsers fremtræden og behandlingsmuligheder
– har stor erfaring med psykopatologi, differentialdiagnostik og comorbiditet, dels ift. anden psykiatrisk dels somatisk lidelse
– har gode kommunikative evner, og som forstår at indgå i et tværfagligt fællesskab omkring patienterne
– er engageret og fleksibel og har gode samarbejdsevner
– kan lide at deltage i undervisnings- og udviklingsaktiviteter

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Foreningen af Speciallæger og Danske Regioner. Ansøgeren bedømmes ud fra de 7 lægeroller. Du bedes fremsende ansøgning inklusiv dokumentation for kompetencer inden for speciallægerollerne.

Yderligere information
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefsygeplejerske Tine Nyegaard Hansen på tlf. 2033 1784.

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 1. december 2023. 

Samtalerne forventes afviklet løbende.

Lidt mere om os
I Psykiatrien i Region Midtjylland er vi 3.200 medarbejdere fordelt på otte psykiatriske afdelinger for voksne, børn og unge. Regionspsykiatrien Gødstrup er en af de otte afdelinger og her står vi 350 medarbejdere og venter på nye kolleger. Vi går særligt op i høj faglighed, tværfaglig sparring og forskningsbaseret faglig behandling, når vi årligt modtager mere end 250.000 ambulante besøg og behandler over 30.000 patienter.
Vi arbejder ud fra Psykiatriens vision, der lyder “bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom – på patientens præmisser”.

Vi bor i nye, flotte rammer
I vores nye, flotte rammer i Gødstrup vil du få 350 kolleger, og sammen behandler vi 5.000 patienter om året. Vi udreder og behandler alle voksenpsykiatriske lidelser på vores sengeafsnit, hvor vi har 67 pladser, og i vores ambulante klinik. Vi er også tilknyttet NIDO – Center for Forskning og Uddannelse på Regionshospitalet Gødstrup.

Vi giver en god introduktion og mange muligheder for efteruddannelse
Vi sørger for at klæde dig godt på til dit nye job – blandt andet via introduktionsforløb, kurser og uddannelse. På vores uddannelsesunivers Psykiatriakademiet kan du snuse til alle de forskellige muligheder.

Vi er nemme at komme frem til 
Det er nemt at komme til Gødstrup, der ligger lige vest for Herning. Motorvejen går lige forbi, og toget stopper lige foran døren. Kommer du fra Aarhus, kan du tage Psykiatribussen på arbejde og på den måde komme i gang med dagens opgaver allerede inden, du er fremme i Gødstrup. Du kan læse mere om Psykiatribussen her.

Læs mere om os
Du kan læse mere om Regionspsykiatrien Gødstrup her og Psykiatrien i Region Midtjylland her.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.