Direktør for Sundhedsstrategisk Planlægning Én Region Sjælland, hvor fremtidens sundhedsvæsen har borgeren i centrum

Dette job er udløbet

I Region Sjælland vil vi være mere end summen af alle vore organisatoriske enkeltdele. Samlet kan vi mere end hver for sig og vi ønsker det fælles bedste. Har du vilje, handling og hjertet med kan du bidrage til en strategisk udvikling med afsæt i regionens nuværende sundhedsvæsen, de samfundsmæssige tendenser og inspiration fra både forskning og praksis i ind- og udland. Vi skal lykkes med at skabe et mere specialiseret og nært sundhedsvæsen.

Lidt om det vi tilbyder

Med dit lederskab får du stor indflydelse på, at Sundhedsstrategisk Planlægning er kendt for:

  • Proaktivitet og ideer der er på forkant
  • Inspirerende sundhedsstrategiske visioner og en naturlig nysgerrighed for driftens vilkår
  • Stærk sparring med direktionen og god næse for sikker politikudvikling
  • Dialogstyrke, stærke forbindelser til centrale interessenter og involverende strategiprocesser
  • Gennemarbejdede beslutningsoplæg og mod til at holde fast i gode beslutninger
  • Fair forhandlinger for at få den optimale arbejdsdeling i regionen

Dine tætteste samarbejdspartnere bliver direktionen, politikerne i Regionsrådet, direktørerne i koncernledelsen, herunder de fem sygehusdirektører, og dine chefer i Sundhedsstrategisk Planlægning. Vi står alle klar til at indgå i et forpligtende og dedikeret samarbejde.

Når du lykkes, så får du stor indflydelse på regionens fremtidige sundhedsvæsen, der i dag tæller ca. 18.000 ansatte. Vi er til for de mere end 830.000 borgere i regionen. Vi har næsten en kvart million indlæggelser årligt – og mere end 1 million ambulante besøg. Vores samlede budget overstiger 20 milliarder kr.

Lidt om vores forventninger til dig

Kommer du med visioner, begejstring og interesse for at skabe resultater, så bliver du mødt af det samme blandt alle dine samarbejdspartnere. Har du samtidig en god portion ydmyghed, gode værdier og nysgerrighed på andres perspektiver, vil du lykkes i jobbet.

Vi regner med, at du har en dyb indsigt i det sundhedsstrategiske felt. Det kan være, at du enten har været ansat på et sygehus eller har arbejdet andetsteds i en region. Det kan også være, at du kommer med en baggrund fra staten eller NGO-verdenen, hvor der har været et stort aspekt af sundhedspolitik.

Vi forventer, at du har ledet ledere og har haft procesansvaret for større strategiske initiativer, hvor du også har været med til at implementere de besluttede forandringer. Du skal også forstå sammenhængene mellem sundhedsvæsenet, kommunerne og de praktiserende læger. Sidst men ikke mindst, så skal du have bevist, at du har en sikker hånd i betjeningen af både det politiske og direktionsmæssige niveau.

Ansøgningsfristen udløber den 15. juni 2020. Indledende samtaler afholdes den 19. juni, og afsluttende samtaler afholdes den 26. juni. Der forventes tiltrædelse pr. 1. august 2020. Du kan læse mere i job- og profilbeskrivelsen.

Stillingen søges via knappen “Søg Job”.

Konsulentfirmaet Mercuri Urval ved Jakob Westh (6089 6436) medvirker ved rekrutteringen. Kontakt også gerne regionsdirektør Per Bennetsen (3066 0377), hvis du har spørgsmål.

Om Region Sjælland
Vi er regionens største arbejdsplads med mere end 19.000 medarbejdere og et budget på 19 mia. kroner. Vi løser opgaver inden for sundhed, psykiatri og regional udvikling og driver en række sociale institutioner. Klik ind på www.regionsjaelland.dk og læs mere om regionens opgaver, struktur og geografi. Du finder os også på Facebook, Twitter og LinkedIn.