Direktør for Lægemiddelstyrelsen

Dette job er udløbet

Vi søger en ny direktør til Lægemiddelstyrelsen, der vil videreudvikle styrelsens stærke faglige profil og sammen med styrelsens ca. 500 medarbejdere arbejde for borgernes sundhed. Aktuelt er det en helt central opgave for Lægemiddelstyrelsen at godkende og følge vaccinerne mod COVID-19.

Om Lægemiddelstyrelsen og din hverdag hos os
Lægemiddelstyrelsens mission er at sikre effektive, sikre og tilgængelige lægemidler og sikkert medicinsk udstyr til gavn for samfundet.

Du får det overordnede ansvar for styrelsens strategiske udvikling samt opgaveporteføljen, som bl.a. er at godkende og kontrollere lægemiddelvirksomheder og lægemidler, overvåge bivirkninger ved lægemidler, godkende kliniske forsøg, beslutte, hvilke lægemidler der skal have tilskud, føre tilsyn og overvåge alvorlige hændelser med medicinsk udstyr samt udpege og føre tilsyn med apoteker og tilrettelægge apoteksstrukturen i Danmark.

Styrelsen bidrager endvidere til udvikling af politik og regulering på lægemiddelområdet, både i Danmark og i dialog med EU’s øvrige lægemiddelmyndigheder. I det internationale samarbejde generelt og i det europæiske samarbejde i særdeleshed er styrelsen en stærk og agendasættende spiller.

Styrelsen spiller som myndighed også en vigtig rolle for at fastholde og stimulere Danmarks position som førende nation inden for lægemiddelforskning og -produktion.

Du refererer til departementschefen i Sundhedsministeriet og du indgår i ministeriets koncernledelsesforum.

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer
Som direktør for lægemiddelstyrelsen skal du:

  • have kendskab til lægemiddelområdet og til de områder, der er centrale for udviklingen af området,  f.x. digitalisering og data.
  • udvise synligt lederskab og være i stand til at skabe en effektiv, innovativ og driftssikker organisation
  • være en ambitiøs og visionær leder, der med strategisk udsyn og eksekveringskraft kan skabe resultater
  • kunne skabe følgeskab og gode relationer til styrelsens centrale interessenter
  • have stor personlig og professionel integritet
  • have erfaring med internationalt samarbejde.

Derudover lægger vi vægt på, at du har ledelseserfaring på højt niveau fra den offentlige og/eller private sektor med dokumenterede gode resultater, og at du har en relevant sundhedsfaglig, farmaceutisk eller samfundsvidenskabelig akademisk uddannelsesbaggrund.

Om ansættelsen
Stillingen er indplaceret i lønramme 40 (løngruppe 4). Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen ønskes besat på 5-årigt åremål.

Er du allerede ansat som tjenestemand, skal ansøgningen stiles til Dronningen.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at du kan sikkerhedsgodkendes.

Som en del af ansættelsesforløbet vil der blive udført test.

Lægemiddelstyrelsen træffer afgørelser i myndighedssager, og derfor er det vigtigt, at der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved styrelsens habilitet. Derfor må du ikke eje aktier, anparter, andele eller lignende i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed. Ejer du i dag såkaldte medarbejderaktier i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed, har du dog en vis periode til at afhænde disse aktier.

Kontakt os gerne 
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte departementschef i Sundhedsministeriet, Svend Særkjær, på tlf.  72 26 94 02 eller HR chef Maya Nesbit på tlf. 32 68 39 94.

Er du interesseret?
Klik på “Søg job” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis senest d. 9. april kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 15 og 16. Du kan læse mere om os på www.lmst.dk.

Om Lægemiddelstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen er en del af Sundhedsministeriet og myndighed for godkendelse og overvågning af lægemidler, medicinsk udstyr og kliniske forsøg samt administration af apoteksstrukturen. Vores mission er effektive, sikre og tilgængelige lægemidler og medicinsk udstyr til gavn for patienter og samfund. Vi er ca. 500 medarbejdere og i samarbejde løser vi en vigtig opgave på grundlag af dansk og europæisk lovgivning og med øje for opdragsgivere, borgere, virksomheder og samarbejdspartnere. Vi indgår i den forbindelse i en række europæiske og internationale samarbejder og stræber efter at indtage en ledende rolle på europæisk plan.Vores vision er at være en styrelse i europæisk topklasse med meningsfuldt arbejde, høj faglighed og udviklingsmuligheder i balance med gode fysiske rammer og fokus på sundhed og medarbejdertrivsel.

Lægemiddelstyrelsen har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.