Da vores mangeårige leder har valgt at gå på pension, søger Klinik for PTSD og Angst en ny ledende psykolog pr. 1. marts 2021 eller snarest herefter Klinik for PTSD og Angst søger en ledende psykolog, der har lyst til- og mod på personaleledelse samt på faglig og organisatorisk udvikling af psykiatrien i samarbejde med medarbejdere, lederkolleger og afdelingsledelsen. Der er tale om en fuldtidsstilling.

Dette job er udløbet
Klinik for PTSD og Angst er en klinik under Afdeling for Depression og Angst (ADA) i psykiatrien på AUH Skejby. Som ledende psykolog udgør du ledelsen af klinikken sammen med den ledende sygeplejerske. Den faglige ledelse sker endvidere i samarbejde med klinikkens overlæger. Du og den ledende sygeplejerske er personaleledere for en række faggrupper: fysioterapeuter, socialrådgivere, lægesekretærer, psykologer, læger m.fl. Klinikken har ca. 55 medarbejdere ansat – heraf er 22 psykologer. Gruppen af psykologer består af specialpsykologer, specialister, autoriserede psykologer og psykologer som er på vej til autorisation.

 

I det daglige er der desuden et tæt samarbejde med den sengeafdeling, der har specialiseret sig i arbejdet med angst- og PTSD lidelser.
Du skal – i samarbejde med den ledende sygeplejerske – sikre driften af klinikken, den faglige kvalitet i behandling samt et godt arbejdsmiljø. Du skal ligeledes være medansvarlig for forskningsprojekter og kunne arbejde målrettet med udviklingsopgaver og systematiseret forbedringsarbejde.
Det forventes endvidere, at du som ledende psykolog, deltager i arbejdet i den samlede ledergruppe, og støtter op omkring udvikling og forskning i ADA. Du forventes her at medvirke konstruktivt i forhold til kommende udviklingstiltag og eventuelle organisationsændringer.

 

Klinik for PTSD og Angst består af to enheder, som begge tilbyder faglig og tværfaglig behandling og udredning på et højt specialiseringsniveau:

– Enhed for Angst og OCD (socialfobi, agorafobi, OCD, PTSD m.v.)
– Enhed for PTSD (flygtninge, veteraner o.a. med tjenesterelateret PTSD).

Vi søger en psykolog, der har:

  • Erfaring med eller lyst til ledelse.
  • Viden om/erfaring med behandling af angst og PTSD.
  • Lyst til og evner for samarbejde med andre ledere i en politisk ledet organisation.
  • Lederuddannelse eller er indstillet på at gennemføre en sådan.
  • Er specialpsykolog eller specialist inden for et af de relevante områder (psykoterapi, psykopatologi eller psykotraumatologi).

Vi tilbyder

  •  Et spændende og udfordrende arbejde i en klinik med et godt arbejdsmiljø og en meget høj faglighed.
  • Deltagelse i ledelsen af den samlede afdeling (ADA) – i en stor og velfungerende ledergruppe.
  • Deltagelse i ledersparring sammen med de øvrige funktionsledere.
  • Gode muligheder for ledelsesfaglig udvikling

Løn og ansættelsesforhold:
Ansættelse sker i henhold til overenskomsten.

Supplerende oplysninger:

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende sygeplejerske Christian Johnson tlf. 2033 1640, oversygeplejerske Susanne Bissenbacker Hansen tlf. 2899 4674 eller ledende overlæge Farahna Harees 2325 8288

Ansøgningsfrist: 14. januar 2021

Ansættelsessamtaler: Afholdes onsdag d. 20. januar 2021

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.