Cheflæge til Gynækologi, Obstetrisk og Pædiatrisk Afdeling, Nykøbing F. Sygehus

Dette job er udløbet

Du kan nu som cheflæge blive omdrejningspunktet for en afdeling med flere specialer på et dynamisk, mindre sygehus, hvor vi har fokus på en høj faglighed, nye ideer og på vores fælles ledelsesopgave.

Velkommen til Nykøbing F. Sygehus

Vi tilbyder dig en stilling som cheflæge på Nykøbing F. Sygehus, der er det sundhedsfaglige omdrejningspunkt for 150.000 borgere fra Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland. Både som uddannelsessted, som arbejdsplads og som akutsygehus med højeste faglighed og service. Vi har en flad struktur og højt til loftet. Det giver plads til, at du og kollegaerne kan udvikle sig, og at vi kan prøve nye ideer af. Afdelingen står for det samlede gynækologiske, obstetriske og pædiatriske område, og der er i alt ca. 120 medarbejdere. Sammen med den ledende chefjordemoder og ledende chefsygeplejerske er I afdelingsledelsen. Der er tre specialeansvarlige overlæger, og pt. 16 læger i Gynækologi og Obstetrik og 17 læger i Pædiatri, inkl. yngre læger.

”Det er en spændende mulighed for at sætte sit præg på, hvordan en afdeling med flere specialer fungerer og udvikler sig. Med afdelingens ca. 1.000 fødsler er den en del af mange familiers historie. Det er et kæmpe ansvar og sammen med de mange andre opgaver, afdelingen varetager, så er den en af de helt centrale afdelinger på vores sygehus. I øjeblikket hjælper vi Sjællands Universitetshospital med fødsler – og vi arbejder på at få flere komplekse fødselsforløb til afdelingen,” fortæller vicedirektør Peder Fabricius.

Bliv en central aktør i et sundhedsvæsen i forandring

Vi tilbyder dig at komme ombord på et tidspunkt, hvor meget går godt, og hvor der også er områder, hvor vi kan gøre det endnu bedre. Vores afdelingsledelse skal binde specialerne stadigt tættere sammen, og hele tiden afveje, hvordan vi får den bedste balance i hensynene til den enkelte patient, økonomien, bredden og dybden af faglighederne. Der bliver spændende ledelsesbeslutninger – hver dag.

”Sundhedsvæsenet undergår forandringer i disse år. Vi er en del af et mindre sygehus, og det sætter krav til, at vi som ledelse af en afdeling med flere specialer går forrest med at tage ansvar, afprøve nye ideer, arbejde på tværs – samtidig med at vi har øje for både vores dag-til-dag-opgaver og de komplekse forløb,” fortsætter ledende chefjordemoder Anne Frandsen.

Endnu bedre patientforløb

Endelig tilbyder vi en cheflægestilling, hvor din inspirerende og tydelige ledelse skal sikre, at Gynækologisk, Obstetrisk og Pædiatrisk Afdeling fastholder et højt fagligt niveau og en stabil drift, der giver tid, plads og overskud til at arbejde med kvalitet, sammenhæng og trivsel. Samtidig vil du også være den, der skal få tingene fikset, når den tværgående koordinering og prioritering sker på hospitalet. Du får dermed et tæt samarbejde med sygehusledelsen og de andre cheflæger på hospitalet.

”Vi har brug for en cheflæge, der både arbejder opad, til siden og nedad i organisationen og samtidig fastholder fokus på vores kerneopgave – nemlig at hjælpe borgerne bedst muligt. Det kræver gode samarbejdsevner, et stort overblik og en god portion kreativitet på et sygehus af vores størrelse”, fortsætter specialeansvarlig overlæge Lisbeth Jønsson.

Et naturligt samlingspunkt

Vi forventer, at du brænder for ledelsesopgaven og er motiveret for at sætte retning for hele afdelingen, har solid klinisk erfaring og er speciallæge i Gynækologi, Obstetrik, Pædiatri eller et fjerde speciale. Vi forventer, at du har et både bredt og stærkt netværk, der bidrager til afdelingens rekrutteringsmuligheder. Endelig må du gerne have erfaring med at styrke forskningen, samt det at indgå i og bidrage til et inspirerende miljø på tværs af et sygehus. Du må gerne have – eller have lyst til at tage – en lederuddannelse på diplom- eller masterniveau. Du kan læse mere her om, hvad stillingen kræver og hvilke forventninger der er til vores kommende nye cheflæge.

Du er god i relationerne og har en tydelig ledelses- og kommunikationsstil, som skaber engagement, trivsel og resultater. Du er synlig og nærværende af natur. Du er troværdig og med et strategisk blik for at udvikle det tværfaglige samarbejde, og bidrager til vores kultur præget af tillid, åbenhed og høj faglighed. Du er vedholdende og evner at prioritere de knappe ressourcer. Endelig er du ambitiøs, nytænkende og med flair for både sundhedsøkonomi og -forvaltning.

Hvis du vil høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Bjarke Müller hos Mercuri Urval på 9135 6901. Her kan du også læse mere om afdelingen, Nykøbing F. Sygehus og rekrutteringsprocessen.

Kontaktperson(er):
Navn: Peder Gunner Fabricius
Stilling: Vicedirektør (læge)
Email: pgf@regionsjaelland.dk
Telefon: 93576718

Om Nykøbing F. Sygehus – Sammen skaber vi et stærkt akutsygehus
Fundamentet for Nykøbing F. Sygehus er de tre grundlæggende værdier: Pas på patienten, pas på økonomien og pas på hinanden. Det kommer til udtryk gennem en høj grad af patient – og medarbejderinddragelse. Vores sygehus er kendetegnet ved at gå forrest, når det gælder udvikling af nye organisations – og samarbejdsformer med fokus på spydspidsfunktioner især inden for multisyge og tværsektorielle indsatser.

Vi er en attraktiv arbejdsplads, der vægter efteruddannelse og faglighed højt, ligesom forskning er en prioriteret del af det tværfaglige samarbejde. Placeret med udsigt over naturskønne Guldborgsund er Nykøbing F. Sygehus det sundhedsfaglige omdrejningspunkt for Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland, både som uddannelsessted, arbejdsplads og som akutsygehus med højeste faglighed og service. Læs mere om Nykøbing F. Sygehus her.