Cheflæge, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg, Hospitalsenhed Midt Har du lyst til at lede og udvikle medarbejdere og ledere, der dygtige til højt kvalificeret og effektiv patientbehandling, og som sætter en stor ære i at samarbejde på tværs af fagligheder?

Dette job er udløbet

Så er muligheden der nu i Center for Planlagt Kirurgi, hvor vi har en unik samarbejde og samdrift mellem de ortopædkirurgiske og anæstesiologiske specialer.

Om stillingen 

Center for Planlagt Kirurgi er et veldrevet center, hvor ledelsen består af to cheflæger (hhv. ortopædkirurgi og anæstesi) og en chefsygeplejerske. Som ny centerleder får du erfarne og hjælpsomme ledelseskolleger. Samarbejde og sparring i centerledelsen prioriteres højt, så vi sammen skaber fundament for at udvikle løsninger og tværgående indsatser.

Du vil få mulighed for at udvikle dig som cheflæge. Både inden for det kliniske felt med fokus på faglige ambitioner, patientflow og ressourceudnyttelse, og inden for forskning og ledelse.

Dine arbejdsopgaver vil være:

 • at skabe følgeskab og der igennem sætte dit præg på udvikling af en kultur med engagement, motivation og tværfagligt samspil i Center for Planlagt Kirurgi
 • sammen med medarbejdere og ledere at medvirke til og udvikle effektiv sammedagsbehandling af elektive patienter
 • sikre uddannelse af de fremtidige medarbejdere i centret, og faglig udvikling, innovation og forskning
 • være visionær for Center for Planlagt Kirurgi og personalet, samt bidrage til transformation og innovation i forhold til fremtidens opgaver sammenholdt med tilgængelige ressourcer
 • bidrage til trivsel og psykologisk tryghed, og derved udvikle Center for Planlagt som attraktiv arbejdsplads for alle faggrupper.

Vi forventer at du: 

 • er uddannet speciallæge i ortopædkirurgi
 • besidder solidt kendskab til sundhedsvæsenets organisering
 • motiverer og anerkender med dialog- og tillidsbaseret ledelse samt har en involverende ledelsestilgang i forhold til alle medarbejder- og ledergrupper
 • har gode samarbejdskompetencer og kan skabe følgeskab.

Erfaring med personaleledelse og en lederuddannelse er en fordel, men det er ikke et krav.

Du har måske arbejdet med udvikling af sundhedsvæsnet f.eks. været aktiv i et videnskabeligt selskab eller arbejdet med interessevaretagelse f.eks. som TR eller gennem Lægeforeningen.

Vi lægger særlig vægt på, at du:

 • har en involverende ledelsesstil, og at du kan etablere og udvikle samarbejdsrelationer, som grundlag for et velfungerende arbejds- og uddannelsesmiljø
 • skaber resultater gennem andre og tør at ‘sætte medarbejderne fri’ til udvikling og forbedringer af patientbehandlingen
 • kan og vil lede forandringsprocesser, der kan bidrage til transformation og tilpasning til fremtidens patientbehandling
 • sikrer sammenhængskraft og stabil drift med øje for produktivitet og ressourceudnyttelse
 • har erfaring med eller interesse for uddannelse, innovation og forskning
 • fremmer det gode samarbejde mellem regionernes hospitaler om udviklingen af patientbehandling inden for planlagt kirurgi, herunder et nært samarbejde med Ortopædkirurgi på Regionshospitalet Viborg
 • kan navigere i komplekse opgaver og få krav og muligheder til at mødes
 • er lyttende, dialogorienteret, synlig og tydelig i dine budskaber

Vi tilbyder: 

 • en spændende arbejdsplads og en velfungerende hospitalsenhed
 • mulighed for videreuddannelse inden for ledelse
 • onboardingforløb for ledere over en periode
 • mentorordning ved en erfaren leder
 • at du bliver en del af hospitalsenhedens samlede ledergruppe, hvor vi vægter dialog, sparring og læring på tværs af afdelinger, specialer og fagligheder.

Om Center for Planlagt Kirurgi

Center for Planlagt Kirurgi bygger på sammenslutningen af det ortopædkirurgiske og det anæstesiologiske speciale. Center for Planlagt Kirurgi varetager innovative og velfungerende aktiviteter fra det ortopædkirurgiske område, som i mange år har været spydspids for Regionshospitalet Silkeborg, blandt andet hofte-, knæ- og rygoperationer. Center for Planlagt Kirurgi har udviklet accelererede patientforløb, der betyder, at indlæggelsestiden for blandt andet hofte-og knæoperationer på få år er reduceret til sammedagsforløb.

Center for Planlagt Kirurgi aspirerer til at blive Universitetsklinik under Aarhus Universitet, og her en forskningsenhed med ca. 30 medarbejdere tilknyttet heraf to professorer. Der er en solid forskningsaktivitet med 27 publikationer i 2022.

Regionshospitalet Silkeborg består af to centre: Center for Planlagt Kirurgi og Diagnostisk Center. Regionshospitalet Silkeborg har fokus på hensigtsmæssige patientforløb på tværs af faggrænser og sektorer samt konvertere akutte indlæggelser til ambulante forløb.

Se mere om Center for Planlagt Kirurgi

Om Hospitalsenhed Midt 

Hospitalsenhed Midt omfatter regionshospitalerne Viborg, Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skive og har 4.300 ansatte samt et budget på 2,5 mia. kr. årligt. De fire regionshospitaler danner tilsammen en dynamisk hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland. Se mere om Hospitalsenhed Midt

Ansættelsesvilkår 

Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Center for Planlagt Kirurgi. Stillingen er en fuldtidsstilling. Stillingen ønskes besat pr. 1. december 2023 eller efter aftale. Løn- og ansættelsesvilkår forhandles med den faglige organisation med udgangspunkt i Aftale vedrørende lægelige chefer. Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Yderligere information 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen tlf. 3091 1341

Sygeplejefaglig direktør Mette Fjord Nielsen tlf. 2369 6641

Cheflæge Peter Toft tlf. 2478 9479

Chefsygeplejerske Maria Brinck Krog tlf. 2462 1563

Ansøgning 

Ansøgningen skal sendes elektronisk og være os i hænde senest den 19. september 2023 med autorisationsID, dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v., samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 4. oktober og den 25. oktober 2023. For kandidater, der går videre til 2. samtale, udarbejdes personprofil og kognitiv test med tilbagemeldingssamtale ved konsulent.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.