Chef til Center for Sundhed og Rehabilitering Chef til Center for Sundhed og Rehabilitering, Københavns Kommune

Dette job er udløbet

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune søger en fagligt ambitiøs og engageret chef, der sammen med en chefkollega kan stå i spidsen for udviklingen og driften af det nære sundhedsvæsen i Københavns Kommune.

Som chef for det nyetablerede Center for Sundhed og Rehabilitering skal I påvirke den strategiske retning for det nære sundhedsvæsen i Danmarks største kommune, levere indspark til de politiske dagsordener og skabe rammer, der styrker, understøtter og udvikler forvaltningens driftsenheder. Det er en stilling, hvor der er rig mulighed for at være med til at bygge et nyt center op og arbejde for løsninger på nogle af de væsentlige velfærdspolitiske udfordringer, som samfundet står overfor.

Baggrund for etablering af centeret
Baggrunden for etablering af centret er den hastige udvikling, som de kommunale sundhedsopgaver gennemgår. Med de nye sundhedsklynger og regeringens udspil til sundhedsreform, er der lagt op til, at sundhedsområdet får endnu større betydning for kommunerne. Det handler bl.a. om mere sammenhængende borgerforløb, og en stigende og stadig mere kompleks opgavevaretagelse i kommunerne.

Udviklingen har betydet mere pleje- og behandlingskrævende borgere for kommunen, behov for stærkere og mere specialiserede kommunale sundhedstilbud og stillet større krav til nytænkning af rehabilitering, genoptræning og sygeplejen samt samarbejdet på tværs af sektorer.

Etableringen af det nye Center for Sundhed og Rehabilitering skal sikre, at Københavns Kommune er rustet bedst muligt til at imødekomme disse og andre udfordringer.

En af centerledelsens første opgaver bliver derfor at tage stilling til centrets retning og opgaveportefølje, så det i endnu højere grad bidrager til udviklingen af strategiske og politiske initiativer på sundhedsområdet og samtidig bedst muligt understøtter og udvikler forvaltningens driftsenheder.

Vi har høje ambitioner på borgernes og sundhedsvæsenets vegne. Vi har også en klar målsætning om at sikre sammenhæng i borgernes forløb og lægger vægt på evidens og kvalitet. Vi arbejder hele tiden med at tilpasse vores tilbud til den enkelte borgers behov og ønsker for at opnå bedst mulig effekt og gøre bedst mulig brug af vores ressourcer.

Som landets største forvaltning på sundheds- og ældreområdet er det vores ambition at skabe løsninger, der er nyskabende og af høj kvalitet, så vi præger den nationale dagsorden. Du skal derfor både være udviklingsorienteret og have politisk tæft og stærke ledelsesmæssige og organisatoriske kompetencer.

Du og din centerchefkollega får fem afdelingsledere i reference og ansvaret for ca. 60 motiverede og engagerede medarbejdere. I har endvidere ansvar for seks driftsenheder. I vil referere til forvaltningens administrerende direktør.

Centret har et tæt samarbejde på tværs af forvaltningen, med øvrige forvaltninger samt med mange eksterne samarbejdspartnere som fx Region H, KL, andre kommuner og faglige organisationer. I vil skulle repræsentere København i en række forskellige nationale og regionale udvalg og arbejdsgrupper.

Vores forventninger
Du har en akademisk baggrund og har erfaring med ledelse, gerne ledelse af ledere. Du har en solid viden om sundhedsområdet og interesserer dig for nye tendenser og strømninger. Du har politisk tæft og gode kommunikative kompetencer.

Du tænker strategisk, er udviklingsorienteret og har et klart blik for, hvor noget kan gøres bedre. Samtidig forstår du at skabe rammer, der sikrer en solid drift og gør det let for andre at lede. Du har erfaring med strategiudvikling og forstår, hvad der skal til for at omsætte politiske visioner til handling. Du har stærke relationelle kompetencer og lyst til at bidrage på tværs af organisationen.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og efter cheflønsaftalen for Københavns Kommune.

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at ringe til administrerende direktør Katja Kayser på 2023 6373 eller partner i Genitor Jens Marcussen på 3141 0587.

Læs den fulde jobprofil
Læs mere om vores ledelsesgrundlag

www.kk.dk kan du læse om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen – herunder ældrepolitikken ’Vær med – hele livet’ og sundhedspolitikken ’Nyd livet, københavner’.

Søg via linket senest tirsdag den 12. april 2022

Der afholdes første ansættelsessamtaler onsdag den 20. april 2022 og anden samtale foregår mandag den 25. april 2022.

Om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Vores hverdag handler om mennesker. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er der fleksibel arbejdstid, som indebærer, at du har medindflydelse på din arbejdstid. Hvis du er sygeplejerske, SOSU-assistent eller SOSU-hjælper, har du derudover ret til at få fuld tid, hvis du ønsker det. Se mere om vores hverdag på www.vores-hverdag.dk, Facebook og LinkedIn.