Centerchef til Psykoterapeutisk Center Stolpegård

Dette job er udløbet

Vil du gå foran i den fortsatte udvikling af faglig kvalitet, forskning og trivsel? Og vil du være en del af et psykoterapeutisk center med en helt unik ånd? 

Psykoterapeutisk Center Stolpegård er et specialcenter i psykoterapi og varetager ambulant psykoterapeutisk behandling af voksne med ikke-psykotiske psykiske lidelser.

Vi er kendt for at udvikle psykoterapeutisk behandling i psykiatrien med fokus på kvalitet og forskning. Vi arbejder målrettet med at understøtte patienternes egne muligheder og styrker, og med forbedringskulturen for at fastholde og udvikle kvaliteten af behandling og et sammenhængende patientforløb. Vi er desuden kendt for, at ledelse og medarbejdere i fællesskab tager ansvar for hinanden og for arbejdsmiljøet.

Rollen og opgaverne som centerchef

Du har det samlede ledelsesmæssige ansvar for centrets drift og udvikling. Ledelsesopgaven varetages i tæt samspil med administrationschefen, som sammen med centerchefen udgør centerledelsen. Ledelsen af centret udøves også via afsnitsledelsen.

Ledelsesopgaven omfatter:

  • Realisere årsplaner og årsaftale for Stolpegård
  • Lede med fokus på faglig kvalitet, fortsat psykoterapeutisk udvikling og forskningsindsatser
  • Indgå i samspil med kommuner, praksissektor samt patient- og pårørendeorganisationer
  • Bidrage aktivt i den tværgående dialog med direktionen og andre centerledelser
  • Sikre en hensigtsmæssig prioritering og optimering af ressourcerne
  • Skabe en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø

Hvem er vi?
Centret er opdelt i 3 ambulatorier samt en forskningsenhed og Kompetencecenter for psykoterapi. Ambulatorierne er: Ambulatorie for Angst og tvangstilstande (OCD), Ambulatorie for Personlighedsforstyrrelser og Traumer samt Ambulatorie for Psykoterapeutisk Udvikling for patienter med en ikke-psykotisk dobbeltdiagnose. Centret huser desuden KAG Sekretariat og Sekretariat for Behandlingseffekt.

Du vil omgående mærke stemningen og den helt særlige kultur med et højt fagligt og kollegialt engagement. Det er også en af grundene til, at vores medarbejdere bliver hos os så længe.

Dine kvalifikationer
Først og fremmest søger vi dig, der har solid erfaring med at lede ledere og medarbejdere.

Du har desuden indgående kendskab til psykiatri og sundhedsområdet, og du interesserer dig for det samlede psykiatriske felt, herunder udviklings- og forandringsmuligheder, kvalitetsudvikling samt forskning.

Erfaring med patientinddragelse, forandringsledelse, sammenhængende patientforløb og ressourcestyring er væsentlig.

Du skal gennem velfungerende processer kunne opnå resultater inden for årsplanens prioriteringer.

Du kan have en sundhedsfaglig eller samfundsfaglig baggrund, der er suppleret med ledelsesmæssig og administrativ erfaring og gerne en ledelsesmæssig efteruddannelse. Derudover må du gerne have psykoterapeutiske kompetencer samt erfaring med Lean.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn efter rammeaftale for kontaktansættelser samt aftale for chefer eller aftale for lægelige chefer på trin 52.

Stillingen er til besættelse den 1. juli 2022.

Yderligere oplysninger
Synes du, at ovenstående lyder spændende, så vil vi glæde os til at læse din ansøgning. Har du spørgsmål, eller ønsker du at vide mere om stillingen, er du også mere end velkommen til at kontakte Martin Lund på 38640001.

Søg via linket på siden senest den 22. februar 2022 Du bedes uploade CV og relevante uddannelsesbeviser sammen med din motiverede ansøgning.

Vi forventer at afholde 1. samtaler den 3. marts 2022 og evt. 2. samtaler den 15.-16. marts 2022. 

Vi gør opmærksom på, at vi i forbindelse med udvælgelse benytter os af personlighedstest forud for 2. samtale.