Centerchef til Psykiatrisk Center Glostrup

Dette job er udløbet

Mening møder topledelse møder forskning

Opgaver
Det er et stort ansvar at stå i velfærdssamfundets frontlinje – dér, hvor vi møder vores borgere. Ikke mindst når vi skal møde dem, der har det allersværest. Men det er netop derfor, det giver så meget mening – og værdi – at arbejde på det psykiatriske område. På Psykiatrisk Center Glostrup gør vores 700 medarbejdere og ledere utvivlsomt en forskel hver eneste dag og arbejder – for manges vedkommende – på området af samme årsag. Og den energi og dedikation er fantastisk at få lov til at være end del af.

Det er alle aspekter af behandlingsarbejdet omkring vores borgere, der er i spil, men det er også den forskning, der skal gøre os endnu dygtigere i fremtiden. En mangeårig forskningstradition har udmøntet sig i, at der er 4 professorer tilknyttet centeret, der i dag fremstår konsolideret og respekteret.

I Region Hovedstadens Psykiatri bliver du en del af et hospital, der prioriterer sammenhængen i organisationen og insisterer på, at vi udvikler os i fællesskab i en tæt sammenknyttet ledelsesstruktur. En del af dette er, at vi vil være en organisation, der løbende forbedrer os – vi må aldrig stå stille.

Dig som leder
For at kunne lykkes godt skal du have viden om – og erfaringer med – hospitalsområdet. Det er selvfølgelig en fordel at have et kendskab til det psykiatriske område, men det er ikke det vigtigste for os. Du kan sagtens have baggrund i det somatiske felt. Du er styringskompetent og er utvivlsomt en dygtig leder, der har en solid ledelsesmæssig ballast, hvor ledelse af ledere er en del af erfarings­grundlaget. Du forstår præmisserne for arbejdet i en politisk styret organisation, og så matcher dit menneskesyn det, vi er her for. At være der for de mennesker, vi skal hjælpe, behandle og støtte.

Du er i stand til at skabe løbende og systematiske forbedringer med leanprincipper – og metoder. Og så er du i stand til at hjælpe ledere og medarbejdere med at identificere problemer og finde gode løsninger, der skaber værdi for patienterne.

Vilkår
Ansættelsen sker efter aftale for chefer på kontraktvilkår.

Læs mere 
Se jobprofilen

Kontakt gerne Jakob Lundgaard, Lundgaard Konsulenterne, tlf. 4033 2414 og/eller direktør for Hovedstadens Psykiatri, Martin Lund, tlf. 3864 0002 og/eller vicedirektør Ida Hagemann, tlf. 3864 7002 for yderligere oplys­ninger.

Ansøgning:
Ansøgningen sendes via linket så den er modtaget senest den 12. april 2019 kl. 8.30.