Brænder du for at være specialpsykolog i psykiatri? Så har vi en unik uddannelsesmulighed for dig i Regionspsykiatrien Gødstrup. Er du autoriseret psykolog, og har du lyst til at gøre en vigtig forskel for patienter med en bred vifte af psykiatriske lidelser i en af landets bedste psykiatriske afdelinger?

Dette job er udløbet

Den 1. december 2023 starter uddannelsesforløbet til specialpsykologuddannelsen i psykiatri, hvor vi i Regionspsykiatrien Gødstrup udbyder 2 uddannelsesstillinger. Vi søger 2 autoriserede psykologer, som har lyst til at specialisere sig inden for psykiatri. Stillingerne er 37 timers fuldtidsstillinger med løn under uddannelse. Arbejdssted vil være Gødstrup.

Regionspsykiatrien Gødstrup varetager den almenpsykiatriske funktion i den vestlige del af Region Midtjylland. Vi arbejder ud fra visionen: ”Bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom – på patientens præmisser”, hvorfor vi i højere grad vil inddrage borgere og pårørende i vores strategier.

Vi har en uformel omgangstone, hvor alle faggrupper respekteres og bidrager ligeligt i samarbejdet om at give vores patienter den allerbedste behandling.

Specialpsykologer bidrager til at styrke udviklingen af den psykologfaglige vinkel i psykiatrien. Som specialpsykolog kan du både have opgaver i det ambulante team og i vores døgnafsnit, hvor du vil arbejde med kliniske færdigheder, koordinering af udrednings- og behandlingsprogrammer, kvalitetsudvikling og undervisning. Du vil også være med til at sikre formidling, vejledning og behandling med henblik på at fremme psykisk sundhed og forebygge følgevirkninger af psykisk sygdom.

Vi tilbyder:
– Kliniske psykopatologiske undersøgelser, behandlings- og forløbsplaner
– Psykopatologisk diagnostisk udredning
– Psykologisk behandling
– Samarbejde i et specialiseret tværfagligt team bestående af flere fagområder
– Bidrage til uddannelse og udvikling af det voksenpsykiatriske speciale for andre faggrupper
– Spændende udfordringer på en arbejdsplads, som vægter faglig kvalitet og kompetenceudvikling
– Kompetente kolleger med lyst til samarbejde og udvikling
– Gensidig faglig sparring
– Introduktion til arbejdet, teamet og Regionpsykiatrien Gødstrup

Din profil:
– Du har en dansk autorisation som psykolog
– Du evner at opretholde et højt patient flow, hvor ydelser og overholdelse af udrednings- og behandlingsretten har stort fokus
– Du bidrager til uddannelse og udvikling af tværfagligt personale
– Du har lyst og evne til at arbejde med forskellige patientgrupper
– Du er fagligt nysgerrig, engageret og ansvarlig
– Du udviser fleksibilitet og effektivitet i opgaveløsningen
– Du er udviklings- og implementeringsparat
– Du er samarbejdsvillig og bidrager til et højt fagligt miljø og et godt arbejdsmiljø generelt

Uddannelsens opbygning og indhold
Specialpsykologuddannelsen i psykiatri er en 4-årig videreuddannelse til autoriserede psykologer, som består af 1-års introduktionsuddannelse og 3-års hoveduddannelse. Introduktions- og hoveduddannelse søges samlet.

Uddannelsen er tilrettelagt således, at der veksles mellem ophold i den ambulante psykiatri, akutpsykiatri, sengeafsnit og kortere fokuserede ophold. Derudover indgår der i specialpsykologuddannelsen en række kurser, der har til formål at udvikle din teoretiske viden. Under uddannelsen opnår du erfaring med undersøgelser, diagnostik og behandling af patienter inden for de vigtigste hovedafsnit af ICDs gældende kvalifikationssystem i Danmark vedr. psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser med relevans for voksne.

Du får både nye og bygger videre på dine eksisterende kompetencer via en kombination af klinisk arbejde, fremlæggelse af cases på konferencer, kurser, vejledning og supervision, klinisk-teoretisk opgave, audits, struktureret kollegial bedømmelse, struktureret klinisk observation, supervisorbedømmelse og litteraturstudier (selvstudier), herunder læsning af obligatorisk litteratur tilknyttet kurserne.

Yderligere information:
Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores uddannelsesansvarlige specialpsykolog Karsten Hougaard på tlf. nr. 9117 4073.

Du kan læse mere om det at være specialpsykolog og om uddannelsen via dette link: Psykolog og specialpsykolog i psykiatrien – Psykiatrien i Region Midtjylland – til fagpersoner (rm.dk)

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 6. august 2023.
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 33.

Psykiatrien i Region Midtjylland
Psykiatrien i Region Midtjylland er fordelt på otte psykiatriske afdelinger for voksne, børn og unge med ca. 3200 ansatte, hvor Regionspsykiatrien Gødstrup er en af disse. I Region Midtjylland tilstræber vi høj faglighed, tværfaglig sparring og forskningsbaseret faglig behandling, når vi modtager mere end 250.000 ambulante besøg og behandler over 30.000 patienter årligt.

Regionspsykiatrien Gødstrup varetager udredning og behandling af alle voksenpsykiatriske lidelser, primært i den vestlige del af Region Midtjylland.  Vi er ca. 350 medarbejdere, og vi behandler ca. 5.000 borgere om året. Vi behandler primært borgere i den vestlige del af Region Midtjylland, langt de fleste ambulant. Der er 67 sengepladser i afdelingen.

Regionspsykiatrien Gødstrup er også tilknyttet NIDO, Center for Forskning og Uddannelse.

Psykiatriens vision er “bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom – på patientens præmisser”. Vi tror på, at mennesker med psykisk sygdom er vigtige medspillere i egen behandling, og at den enkelte patient skal inddrages i størst muligt omfang.

Gødstrup er placeret godt syv kilometer vest for Herning centrum. Den midtjyske by byder på et rigt kulturliv med spændende musik-, teater- og museumsoplevelser, ligesom mulighederne inden for idræt og motion også er mange. Infrastrukturen i området er veludviklet med bl.a. Århus-motorvejen, som giver en køretid til Århus på knap en time. Der går også tog lige til døren.

Du kan læse mere om Regionspsykiatrien Gødstrup her.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via ”Søg job”-knappen