Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, BUA, i Region Midt søger en psykoterapeutisk overlæge Pr. 1. august 2023 eller snarest muligt derefter, søger vi en engageret og entusiastisk speciallæge til at varetage funktionen som psykoterapeutisk overlæge i samarbejde med Afdelingsledelsen, afsnittene i BUA, de uddannelsesansvarlige overlæger og uddannelsesgruppen samt læger i uddannelse.

Dette job er udløbet

I Afdelingen har vi gennem et stykke tid arbejdet på at sikre et godt uddannelsesmiljø med en god speciallægeuddannelse. Grunduddannelsen i psykoterapi er en meget væsentlig del af speciallægeuddannelsen. Den psykoterapeutiske overlæge har ansvaret for at tilrettelægge den praktiske psykoterapeutiske uddannelse for uddannelseslægerne, der er i speciallægeuddannelse i BUA Region Midt. Det er en stor koordinerende opgave som bl.a. omfatter at koordinere uddannelsen med kobling af patienter, uddannelseslæge og godkendte supervisorer i psykoterapi og selv yde supervision af uddannelseslægernes psykoterapiforløb.

Den psykoterapeutiske overlæge er også med til at tilrettelægge den teoretiske grunduddannelse i psykoterapi, hvor en stor del af denne uddannelse er for læger både fra Børne- og Ungdomspsykiatrien og læger fra Voksenpsykiatrien. Den psykoterapeutiske overlæge indgår i den faglige styregruppe sammen med speciallæger fra voksenpsykiatrien. En del af den teoretiske uddannelse skal afholdes i afdelingens (BUA) regi og den psykoterapeutiske overlæge skal tilrettelægge denne del af uddannelsen og selv undervise, når det er relevant.

Desuden indgår den psykoterapeutiske overlæge i at varetage supervisionsopgaver mere bredt i BUA – teamsupervision for ambulante afsnit, supervision for sengeafsnit og andre relevante supervisionsopgaver.

Ansøgeren forventes at have erfaring med at udøve psykoterapi og supervisere uddannelseslæger i psykoterapi. Ansøger forventes som minimum at være godkendt specialist i psykoterapi ved BUP-DK og skal meget gerne være godkendt supervisor i psykoterapi. Såfremt ansøger endnu ikke er godkendt som supervisor i psykoterapi forventes det, at ansøger er eller går i gang med en supervisoruddannelse. Ledelseserfaring vil anses at være en fordel.

Som psykoterapeutisk overlæge vil du være ansat som overlæge med kliniske funktioner i et af vores afsnit, efter dine kvalifikationer. Der er 18 timer om ugen til funktionen som psykoterapeutisk overlæge. Det aftales hvordan din tid mellem klinisk arbejde og funktionen som psykoterapeutisk overlæge fordeles. Speciallæger i BUA indgår i bagvagtsfunktion i døgnvagter med tilkaldevagt uden for almindelig arbejdstid. Afdelingslæger har fremmøde i dagtid i weekenden kl 8-14. Man har 1-2 døgnvagter pr. måned.

Vagtarbejdet indebærer opkald fra forvagt og eksterne samarbejdspartnere og evt. tilkald i situationer med mange akutte opgaver eller vanskelige opgaver for forvagten. Varetagelse af bagvagten forudsætter, at du er fortrolig med akut medicinering samt tvangsbehandling under psykiatriloven. Som ny speciallæge kan der ved behov planlægges med en overlæge i bag-bagvagt det første halve år.
Vores forventninger er, at du

 • Er godkendt speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, med bred og omfattende erfaring med såvel udredning som behandling
 • Er godkendt specialist i psykoterapi ved Børne- og ungdomspsykiatrisk Selskab.
 • Har erfaring med og stor interesse for uddannelse og undervisning
 • Har gode samarbejdsevner og kan påtage dig ledelse af opgaver og processer
 • Har lyst og evne til at arbejde med at udvikle BUA som uddannelsessted samt det kliniske afsnits udrednings- og behandlingstilbud
 • Kan bidrage til flow, udvikling, harmonisering og kvalitetssikring af uddannelsen og afdelingen
 • Vil være udviklingsorienteret, igangsættende og inspirerende

 

Vi tilbyder

 • En fagligt udfordrende og spændende stilling i et godt kollegialt fællesskab
 • At du bliver del af en Afdeling med et højt ambitionsniveau når det gælder medarbejdernes engagement, vores arbejdsmiljø og faglighed
 • At du bliver en vigtig del af en engageret uddannelsesgruppe
 • At du bliver en del af vores speciallægegruppe, på ca. 34 speciallæger
 • God introduktion til afdelingen og opgaven
 • Et godt samarbejde med afdelingsledelsen og afsnitsledelserne

Yderligere oplysninger

 • Chefsygeplejerske Camille Havsteen, tlf.: 21153523, mail: Camhav@rm.dk
 • Psykoterapeutisk overlæge Peter Ramsing, tlf.:40107543, mail: peterams@rm.dk

Ansøgningsfrist: 5 juni 2023

Ansættelsessamtaler afholdes: 19 juni om eftermiddagen
Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.

BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Gødstrup samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere.

Afdelingen modtog i 2022 5.337 eksterne henvisninger og havde kontakt med omkring 10.000 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2022 et nettobudget på godt 300 mio. kr. og pr. 1/1-2023 514,5 årsværk fordelt på 556 medarbejdere.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.