Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Midt søger en visionær ledende psykolog fra 1. september 2021 eller snarest derefter

Ansøgningsfrist: 27/06/2021 BUA - Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling

Bliv en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling

Vi står i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA) midt i en spændende opgave med at tilpasse vores organisation. Det betyder blandt andet, at vi arbejder med oprettelse af et nyt ungdomspsykiatrisk ambulatorium, fælles faglighed på tværs af, harmoniserede patientforløb og et stærkt fokus på ledelsesopgaven i denne proces.

Som ledende psykolog indgår du sammen med BUA’s ledelse i dette udviklingsarbejde.

Den ledende psykologs arbejdsområde

Som ledende psykolog, medvirker du til sikring af den overordnede psykologfaglige kvalitet, udvikling og uddannelse i BUA – og har til opgave at udvikle det faglige miljø afstemt med BUA’s dagsordener i øvrigt.
Herunder hører blandt andet planlægning og organisering af interne og eksterne psykologfaglige uddannelsesaktiviteter i forhold til autorisation, specialist- og supervisoruddannelser samt specialpsykologuddannelsen. Opgaver vedrørende praktikanter, kurser, faglige arrangementer, tests og undersøgelsesinstrumenter indgår i arbejdsopgaven. Den ledende psykolog vil også kunne stå for videre kompetenceudvikling af andre faggrupper.
Afdelingen har en række psykologfaglige koordinatorer, med hvem du som ledende psykolog ligeledes vil have et tæt samarbejde om udvikling samt løsning af opgaver.Som ledende psykolog søger vi dig, der:

 • er specialpsykolog, gerne specialist i børnepsykologi, børneneuropsykologi eller psykoterapi og godkendt supervisor
 • har bred klinisk erfaring inden for børne- og ungdomspsykiatri
 • gerne har erfaring i en ledelsesfunktion og kan/vil bidrage til organisationsudvikling
 • kan motivere, engagere og inddrage medarbejderne, sikre ejerskab og tør sætte retning for det psykologfaglige arbejde
 • er fleksibel i opgaveløsning og samarbejde
 • er tydeligt kommunikerende, struktureret og har et godt overblik
 • besidder gode samarbejdsevner
 • gerne har erfaring med forskning og eller kvalitetssikring

Hos os tilbyder vi:

 • at blive en del af en ledelsesgruppe i BUA, hvor vi sammen arbejder for at sætte vores afdeling på landkortet med gode patientforløb og med udvikling og forskning i højsædet
 • mulighed for fokus på ledelsesopgave og videreuddannelse
 • en arbejdsplads, som har arbejdsmiljø og medarbejderinddragelse som et vigtigt fokus
 • et miljø, hvor du har mulighed for at få indflydelse på arbejdsgangene

Hvem er vi?

Børne- og Ungdomspsykiatrien er én afdeling i Region Midtjyllands samlede Psykiatri. Det er en selvstændig afdeling, der ledes af en ledende overlæge og oversygeplejerske – tilsammen kaldt afdelingsledelsen. I BUA er der syv kliniske enheder med ambulatorier, døgn- og/eller dagafsnit, samt en forskningsenhed og en sekretærgruppe, som ledes selvstændigt. De kliniske enheder ledes alle af et ledelsespar bestående af en overlæge og en afdelingssygeplejerske.

Afdelingen er i en spændende udvikling mod at tilpasse organisationen. Organisering har til formål at fremtidssikre BUA organisatorisk samt at styrke os tværfagligt og dermed vores mulighed for at give de bedst mulige patientforløb med patienten i centrum.

Læs mere om stillingen i funktionsbeskrivelsen.

Er du vores nye ledende psykolog?
Hvis ovenstående lyder som noget for dig, glæder vi os meget til at modtage din ansøgning.

Send den til os inden den 27. juni 2021. Der bliver afholdt ansættelsessamtaler d. 30. juni 2021.

Du kan alene søge jobbet ved at klikke på “Send ansøgning”.

Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV), autorisation og relevante uddannelsesbeviser. De vedhæftede filer skal være i pdf- eller wordformat.

Løn- og ansættelsesvilkår
I henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner og Dansk Psykologforening.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Jakob Paludan på telefon 5127 3326 oversygeplejerske Elsebeth Vesterheden på telefon 4015 8218 eller ledende psykolog Gunvor Brandt på telefon 2169 4573

 

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.
BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser.

Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2020 4.129 eksterne henvisninger og havde kontakt med 12.580 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2020 et nettobudget på 287,5 mio. kr. og pr. 1/1-2021 523 årsværk fordelt på 555 medarbejdere.

Børne- og Ungdomspsykiatrien i Herning flyttes i 2021 til Gødstrup.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.