Bliv praktiserende læge i Billund Kommune Der udmøntes 2 stk. 0-ydernumre inden for almen medicin til Billund Kommune. Der er således ikke tilknyttet patienter til ydernumrene.

Dette job er udløbet

Ydernumrene udmøntes for at sikre tilstrækkelig lægedækning i området i de kommende år. Det er muligt at byde på 1 eller 2 ydernumre.

Der er mulighed for at købe efter reglerne om, at læger kan eje op til 6 ydernumre jf. Sundhedslovens § 227, stk. 2. Ydernumrene skal bemandes med en navngiven speciallæge i almen medicin, og der skal betjenes mindst 1.600 patienter i hvert ydernummer.

Overtagelse og aktivering
Ydernumrene skal overtages og aktiveres senest den 1. februar 2023 eller efter nærmere aftale. Det betyder, at praksis fra dette tidspunkt skal åbne for tilgang af 1.600 patienter i hvert ydernummer.

Der kan ansøges om udsættelse af fristen for overtagelse og aktivering, hvis der er forhold der kan begrunde dette. Udgangspunktet er at ydernumrene skal overtages og aktiveres 1. februar 2023.

Fristen for at byde og eventuelt indgive en ansøgning om udsættelse af fristen for overtagelse og aktivering er fastsat til mandag den 7. november 2022 kl. 10.00.

Regionen afholder samtaler fredag den 11. november 2022 efter kl. 14.00 i Regionshuset, Damhaven 12,
7100 Vejle.

Ansøgere vil efter fristens udløb modtage en indkaldelse i deres digitale postkasse (e-Boks).

Procedure
Ved afgivelse af bud på ydernumrene, skal budgiver dels angive en pris for ydernumrene, dels beskrive sin opfyldelse af følgende kvalitetskriterier:

  • Kontinuitet i lægebemandingen og den øvrige bemanding i praksis, herunder om budgiver agter at arbejde i praksis, og i hvilket omfang
  • Samarbejde med eksterne aktører, herunder sygehuse, kommuner og lignende
  • Ventetider og tilgængelighed i praksis
  • Fysisk placering af praksis, herunder en beskrivelse af mulighederne for parkering og offentlig transport.

Der vil efter budsfristens udløb blive indbudt til en samtale med administrationen, hvor ovenstående kan uddybes.

Budgiver skal ved indgivelse af bud sende følgende:

  • Navn, aut.-id., adresse og kontaktoplysninger
  • Udførligt CV
  • Budblanket, jf. bilag 1
  • En beskrivelse af, hvordan du/I forestiller dig/jer at drive ydernummeret/ydernumrene og opfyldelse af ovenstående kvalitetskriterier, jf. ansøgningsskema, bilag 2

Efter budfristens udløb indkalder regionen alle budgivere til en samtale med Praksisafdelingen, hvor ansøgningen vil blive gennemgået, og hvor regionen udarbejder et referat.

Efter afholdelsen af samtalerne med budgiverne, vil regionen forelægge ansøgningen samt et referat af samtalerne for Udvalget for det nære sundhedsvæsen, som vil træffe beslutning om, hvilke ansøgere, ydernumrene skal tildeles.

Beslutningen om, hvem der skal tildeles ydernumrene, beror på en samlet vurdering af ansøgerne i henhold til deres afgivne prisbud, deres tilkendegivne opfyldelse af kvalitetskriterierne samt det samlede indtryk af budgivers egnethed under samtalen.

Denne vurdering og afvejning kan betyde, at der ikke vælges den kandidat, der har afgivet det højeste bud på ydernummeret/ydernumrene, hvis opfyldelsen af andre kriterier tilsiger, at en anden kandidat bør vælges.

Regionen forbeholder sig retten til at forkaste alle bud.

Afgiv dit/jeres bud senest mandag den 7. november 2022 kl. 10.00 på:

Tryk her og du finder budblanketten, jf. bilag 1
Tryk her og du finder ansøgningsskemaet, jf. bilag 2.

Samtaler
Samtaler afholdes fredag den 11. november 2022 efter kl. 14.00 i Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle.

Bud, som modtages efter fristens udløb vil ikke blive taget i betragtning.

Vil du vide mere?
Jannie Kramer
Juridisk konsulent
Praksis

Tlf.: 24 96 55 17
E-mail: jannie.kramer@rsyd.dk

Find flere informationer om Billund Kommune
Billund Kommune
Børnenes Hovedstad, en del af Trekantområdet, en af Danmarks bedste erhvervskommuner.

Billund – Tilflytterservice
Vores rådgivning og vejledning omfatter bl.a. hjælp med job til ægtefælle, rådgivning om boligmuligheder, oplysning om pasningstilbud, skole, uddannelse, fritid, oplevelser samt kultur – men ikke mindst kan vi hjælpe jer med opbygning af nye netværk i Børnenes Hovedstad.

Billund – Turistinformation
Lige meget om du besøger Billund som børnefamilie, par eller alene, så har kommunen og omegn noget for enhver smag. Vi tilbyder fantastiske attraktioner, sjove forlystelser, mad i verdensklasse og natur der tager pusten fra dig.