Bliv praktiserende læge i Aabenraa Kommune Der genudmøntes 1. stk. ydernummer inden for almen medicin til nedsættelse i Aabenraa Kommune med fortrinsret til Aabenraa by. Der er tilknyttet 1600 patienter til ydernummeret. Ydernummeret skal overtages og aktiveres pr. 1 oktober 2024.

Ansøgningsfrist: 24/06/2024 Egen praksis Aabenraa Kommune

Der gives ingen garanti for antallet af patienter, der både kan stige og falde.

Ydernummeret genudmøntes for at sikre tilstrækkelig lægedækning i området i de kommende år.

Ydernummeret skal bemandes med en navngiven speciallæge i almen medicin, og der skal betjenes mindst 1.600 patienter i ydernummeret. Der kan ikke forventes mulighed for lukning under normtal.

I forbindelse med genudmøntningen af dette ydernummer – er det en mulighed at erhverve ydernummeret og lægge ydernummeret sammen med et andet eksisterende ydernummer i en kompagniskabspraksis eller i en samarbejdspraksis. Det er også en mulighed, at starte en ny praksis eller solopraksis alt efter, hvilken driftsform budgiver ønsker.

Overtagelse og aktivering
Ydernummeret skal overtages og aktiveres 1. oktober 2024.Det betyder, at praksis fra dette tidspunkt skal åbne for tilgang af 1.600 patienter i ydernummeret.

Regionen afholder samtaler online tirsdag den 25. juni 2024 efter kl. 13.00. Ansøgere vil modtage en indkaldelse i deres digitale postkasse (e-Boks) eller via mail.

Procedure
Ved afgivelse af bud på ydernummeret, skal budgiver dels angive en pris, dels beskrive sin opfyldelse af følgende kvalitetskriterier:

  • Kontinuitet i lægebemandingen og den øvrige bemanding i praksis, herunder om budgiver agter at arbejde i praksis, og i hvilket omfang
  • Samarbejde med eksterne aktører, herunder sygehuse, kommuner og lignende
  • Ventetider og tilgængelighed i praksis
  • Fysisk placering af praksis, herunder en beskrivelse af mulighederne for parkering og offentlig transport.

Budgiver skal ved indgivelse af bud sende følgende:

  • Navn, aut.-id., adresse og kontaktoplysninger
  • Udførligt CV
  • Budblanket, jf. bilag 1
  • En beskrivelse af, hvordan du/I forestiller dig/jer at drive ydernummeret og opfyldelse af ovenstående kvalitetskriterier, jf. ansøgningsskema, bilag 2.

Ansøgningsskema og budblanket
Afgiv dit/jeres bud på budblanketten jf. bilag 1 ledsaget af ansøgningsskemaet jf. bilag 2 mandag den 24. juni 2024 kl. 10.00.

Budblanketten og ansøgningsskemaet skal sendes til jannie.kramer@rsyd.dk

Samtaler
Regionen afholder samtaler med budgivere via video tirsdag den 25. juni 2024 efter kl. 13.00 eller efter nærmere aftale hvor ansøgningen vil blive gennemgået og hvor regionen udarbejder et referat.

Efter afholdelsen af samtalerne med budgiverne træffer Udvalget for det nære sundhedsvæsen, beslutning om tildeling på et ekstraordinært møde inden uge 28.

Beslutningen om, hvem der skal tildeles ydernummeret, beror på en samlet vurdering af den budte pris og den fremlagte plan for drift af ydernummeret. Der sælges derfor ikke nødvendigvis til højestbydende.

Regionen forbeholder sig retten til at forkaste alle bud.

Vil du vide mere?
Jannie Kramer
Juridisk konsulent
Praksis

Tlf.: 24 96 55 17
E-mail: jannie.kramer@rsyd.dk

Find flere informationer om Aabenraa Kommune

Aabenraa Kommune
Velkommen til Aabenraa Kommunes hjemmeside, hvor du kan få hjælp og svar på langt de fleste af dine spørgsmål, samt information om en række tilbud.

Aabenraa – Tilflytterservice
Bosætningsteamet vil gerne gøre det lettere for dig at flytte til Aabenraa Kommune. Derfor står vi klar til at svare på dine spørgsmål og oplyse dig om job, bolig, daginstitutioner, fritidsaktiviteter, oplevelser og meget andet.

Aabenraa – Turistinformation
Fra det bakkede fjordlandskab i øst til de idylliske marklandskaber i vest. Her er oplevelser for hele familien. Du kan opleve spændende historie, lækre madoplevelser, og smukke cykel- og vandreruter.