Bliv praktiserende læge i 6200 Aabenraa Der genudmøntes 2 stk. ydernumre inden for almen medicin til nedsættelse i 6200 Aabenraa by. Der er tilknyttet ca. 2.000 patienter til ydernumrene. Ydernumrene skal overtages og aktiveres pr. 1. juli 2023.

Dette job er udløbet

Med henblik på, at afhjælpe lægemangel i Aabenraa, blev der juli 2018 etableret en udbudsklinik. Udbudsklinikken har 2 kapaciteter og cirka 2.000 patienter. Udbudskontrakten udløber ved udgangen af juni 2023, hvorfor de 2 ydernumre med patienter nu er til salg med overtagelse pr. 1. juli 2023.

Der gives ingen garanti for antallet af patienter, der både kan stige og falde.

Ydernumrene genudmøntes for at sikre tilstrækkelig lægedækning i området i de kommende år.

Der er mulighed for at købe efter reglerne om, at læger kan eje op til 6 ydernumre jf. Sundhedslovens
§ 227, stk. 2. Ydernumrene skal bemandes med navngivne speciallæge i almen medicin, og der skal betjenes mindst 1.600 patienter i hvert ydernummer. Der kan ikke forventes mulighed for lukning under normtal.

Praktisk information om udbudsklinikken
Personalet er muligvis omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven og køber opfordres til at søge selvstændig
advokatrådgivning herom. Der følger ikke lokaler eller udstyr med ved køb af ydernumrene.
Dette kan dog muligvis erhverves ved direkte aftale med den nuværende leverandør.

Overtagelse og aktivering
Ydernumrene skal overtages og aktiveres den 1. juli 2023.
Det betyder, at praksis fra dette tidspunkt skal åbne for tilgang af 1.600 patienter i begge ydernumre.

Fristen for at byde er fastsat til mandag den 7. november 2022 kl. 10.00.

Regionen afholder samtaler onsdag den 9. november 2022 efter kl. 14.00 i Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle.

Ansøgere vil efter fristens udløb modtage en indkaldelse i deres digitale postkasse (e-Boks).

Procedure
Ved afgivelse af bud på ydernumrene, skal budgiver dels angive en pris på ydernumrene, dels beskrive sin opfyldelse af følgende kvalitetskriterier:

  • Kontinuitet i lægebemandingen og den øvrige bemanding i praksis, herunder om budgiver agter at arbejde i praksis, og i hvilket omfang,
  • Samarbejde med eksterne aktører, herunder sygehuse, kommuner og lignende,
  • Ventetider og tilgængelighed i praksis
  • Fysisk placering af praksis, herunder en beskrivelse af mulighederne for parkering og offentlig transport

Der vil efter budsfristens udløb blive indbudt til en samtale med administrationen, hvor ovenstående kan uddybes.

Budgiver skal ved indgivelse af bud sende følgende:

  • Navn, aut.-id., adresse og kontaktoplysninger
  • Udførligt CV
  • Budblanket, jf. bilag 1
  • En beskrivelse af, hvordan du/I forestiller dig/jer at drive ydernumrene og opfyldelse af ovenstående kvalitetskriterier, jf. ansøgningsskema, bilag 2.

Efter budfristens udløb indkalder regionen alle budgivere til en samtale med Praksisafdelingen, hvor ansøgningen vil blive gennemgået, og hvor regionen udarbejder et referat.

Efter afholdelsen af samtalerne med budgiverne træffer Udvalget for det nære sundhedsvæsen, beslutning om tildeling.

Beslutningen om, hvem der skal tildeles ydernumrene, beror på en samlet vurdering af den budte pris og den fremlagte plan for drift af ydernumrene. Der sælges derfor ikke nødvendigvis til højestbydende.

Regionen forbeholder sig retten til at forkaste alle bud frem til tildelingsbeslutning.

Afgiv dit/jeres bud senest mandag den 7. november 2022 kl. 10.00 på:

Samtaler
Samtaler afholdes onsdag den 9. november 2022 efter kl. 14.00 i Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle.

Bud, som modtages efter fristens udløb vil ikke blive taget i betragtning.

Vil du vide mere?
Jannie Kramer
Juridisk konsulent
Praksis

Tlf.: 24 96 55 17
E-mail: jannie.kramer@rsyd.dk

Find flere informationer om Aabenraa Kommune

Aabenraa Kommune
Velkommen til Aabenraa Kommunes hjemmeside, hvor du kan få hjælp og svar på langt de fleste af dine spørgsmål, samt information om en række tilbud.

Aabenraa – Tilflytterservice
Bosætningsteamet vil gerne gøre det lettere for dig at flytte til Aabenraa Kommune. Derfor står vi klar til at svare på dine spørgsmål og oplyse dig om job, bolig, daginstitutioner, fritidsaktiviteter, oplevelser og meget andet.

Aabenraa – Turistinformation
Fra det bakkede fjordlandskab i øst til de idylliske marklandskaber i vest. Her er oplevelser for hele familien. Du kan opleve spændende historie, lækre madoplevelser, og smukke cykel- og vandreruter.