Bliv praktiserende læge i 6100 Haderslev Der genudmøntes 1. stk. 0-ydernummer inden for almen medicin til nedsættelse i 6100 Haderslev. Der er ikke tilknyttet patienter til ydernummeret.

Dette job er udløbet

Ydernummeret genudmøntes for at sikre tilstrækkelig lægedækning i området i de kommende år.

Der er mulighed for at købe efter reglerne om, at læger kan eje op til 6 ydernumre jf. Sundhedslovens § 227, stk. 2. Ydernummeret skal bemandes med en navngiven speciallæge i almen medicin, og der skal betjenes mindst 1.600 patienter i ydernummeret.

Overtagelse og aktivering
Ydernummeret skal overtages og aktiveres senest den 1. marts 2023 eller efter nærmere aftale. Det betyder, at praksis fra dette tidspunkt skal åbne for tilgang af 1.600 patienter i ydernummeret.

Der kan ansøges om udsættelse af fristen for overtagelse og aktivering, hvis der er forhold der kan begrunde dette. Udgangspunktet er at ydernummeret skal overtages og aktiveres 1. marts 2023.

Fristen for at byde og eventuelt indgive en ansøgning om udsættelse af fristen for overtagelse og aktivering er fastsat til mandag den 7. november 2022 kl. 10.00.

Regionen afholder samtaler onsdag den 9. november 2022 efter kl. 14.00 i Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle.

Ansøgere vil efter fristens udløb modtage en indkaldelse i deres digitale postkasse (e-Boks).

Procedure
Ved afgivelse af bud på ydernummeret, skal budgiver dels angive en pris for ydernummeret, dels beskrive sin opfyldelse af følgende kvalitetskriterier:

  • Kontinuitet i lægebemandingen og den øvrige bemanding i praksis, herunder om budgiver agter at arbejde i praksis, og i hvilket omfang
  • Samarbejde med eksterne aktører, herunder sygehuse, kommuner og lignende
  • Ventetider og tilgængelighed i praksis
  • Fysisk placering af praksis, herunder en beskrivelse af mulighederne for parkering og offentlig transport.

Der vil efter budsfristens udløb blive indbudt til en samtale med administrationen, hvor ovenstående kan uddybes.

Budgiver skal ved indgivelse af bud sende følgende:

  • Navn, aut.-id., adresse og kontaktoplysninger
  • Udførligt CV
  • Budblanket, jf. bilag 1
  • En beskrivelse af, hvordan du/I forestiller dig/jer at drive ydernumrene og opfyldelse af ovenstående kvalitetskriterier, jf. ansøgningsskema, bilag 2.

Efter budfristens udløb indkalder regionen alle budgivere til en samtale med Praksisafdelingen, hvor ansøgningen vil blive gennemgået, og hvor regionen udarbejder et referat.

Efter afholdelsen af samtalerne med budgiverne træffer Udvalget for det nære sundhedsvæsen, beslutning om tildeling.

Beslutningen om, hvem der skal tildeles ydernummeret, beror på en samlet vurdering af den budte pris og den fremlagte plan for drift af ydernummeret. Der sælges derfor ikke nødvendigvis til højestbydende.

Regionen forbeholder sig retten til at forkaste alle bud frem til tildelingsbeslutning.

Afgiv dit/jeres bud senest mandag den 7. november 2022 kl. 10.00 på:

Samtaler
Samtaler afholdes onsdag den 9. november 2022 efter kl. 14.00 i Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle.

Bud, som modtages efter fristens udløb vil ikke blive taget i betragtning.

Vil du vide mere?
Jannie Kramer
Juridisk konsulent
Praksis

Tlf.: 24 96 55 17
E-mail: jannie.kramer@rsyd.dk

Find flere informationer om Haderslev Kommune

Haderslev Kommune
Velkommen til Haderslev Kommunes hjemmeside, hvor du kan få hjælp og svar på langt de fleste af dine spørgsmål. Her kan du betjene dig selv digitalt 24/7.

Haderslev – Tilflytterservice
Er du ny i Haderslev Kommune eller overvejer du at flytte hertil? Så kan du få hjælp hos vores bosætningskonsulent.

Haderslev – Turistinformation
Vi har samlet alle de gode oplevelser og fortællinger til dig, fra Årø i øst til Gram i vest er der aktiviteter for hele familien.