Bliv praktiserende læge i 5330 Munkebo eller 5300 Kerteminde Der genudmøntes 1 stk. 0-ydernummer uden patienter inden for almen medicin til nedsættelse i 5330 Munkebo eller 5300 Kerteminde. Der er fortrinsret til nedsættelse i 5330 Munkebo.

Ansøgningsfrist: 06/07/2021 Egen praksis (Syddanmark)

Ydernummeret genudmøntes for at sikre tilstrækkelig lægedækning i området i de kommende år.

Både allerede eksisterende praksis og nye praksis kan byde på ydernummeret. Der er mulighed for at købe efter reglerne om, at læger kan eje op til 6 ydernumre jf. sundhedslovens §227. Ydernummeret skal bemandes med en navngiven speciallæge i almen medicin, og der skal betjenes mindst 1.600 patienter i ydernummeret.

Ydernummeret skal overtages og aktiveres senest 1. oktober 2021. Det betyder, at der skal åbnes for tilgang af 1.600 patienter i ydernummeret, senest den 1. oktober 2021. Kravet gælder både nye og eksisterende praksis, og der kan ikke forventes dispensation fra dette krav.

Fristen for at byde er fastsat til tirsdag den 6. juli 2021 kl. 10.00, og der sælges til højst bydende.

Region Syddanmark vægter kvalitet, stabilitet og kontinuitet højt, hvorfor interesserede skal indsende nedenstående budblanket ledsaget af:

  • Navn, aut.-id., adresse og kontaktoplysninger
  • Udførligt CV
  • En beskrivelse af, hvordan man forestiller sig at drive ydernummeret

Regionen forbeholder sig retten til at forkaste alle bud.

Afgiv dit bud senest tirsdag den 6. juli 2021 kl. 10.00 på budblanketten – se på side 2.

Bud, som modtages efter fristens udløb, kan ikke forventes at blive taget i betragtning.

Vil du vide mere?
Kontakt gerne Line Fürst Sørensen, Praksisafdelingen, Region Syddanmark på Line.Furst.Sorensen@rsyd.dk eller på telefon 4018 0286.

Søg job

For at søge dette job gå til denne webside: https://www.rsyd.dk/dwn793842 →