Bliv praktiserende læge 6621 Gesten eller 6600 Vejen by Der genudmøntes nu 1 stk. 0-ydernummer inden for almen medicin til nedsættelse i 6621 Gesten eller 6600 Vejen by. Der er således ikke tilknyttet patienter til ydernummeret.

Ansøgningsfrist: 06/10/2021 Egen praksis (Syddanmark)

Ydernummeret udmøntes for at sikre tilstrækkelig lægedækning i området i de kommende år.

Der er mulighed for at købe efter reglerne om, at læger kan eje op til 6 ydernumre jf. Sundhedslovens § 227, stk. 2. Ydernummeret skal bemandes med en navngiven speciallæge i almen medicin, og der skal betjenes mindst 1.600 patienter i ydernummeret.

Overtagelse og aktivering

Allerede eksisterende praksis: Ydernummeret skal overtages og aktiveres den 1. i måneden efter, at praksis har modtaget meddelelse om erhvervelse fra regionen. Det betyder, at praksis fra dette tidspunkt skal åbne for tilgang af 1.600 patienter i ydernummeret.
Nyetableret praksis: Ydernummeret skal overtages og aktiveres inden for maksimum 3 måneder efter, at praksis har modtaget meddelelse om erhvervelse fra regionen. Det betyder, at praksis senest fra dette tidspunkt skal åbne for tilgang af 1.600 patienter i ydernummeret.

Fristen for at byde er fastsat til onsdag den 6. oktober 2021 kl. 10.00. Der sælges til højestbydende.

Region Syddanmark vægter kvalitet, stabilitet og kontinuitet højt, hvorfor interesserede skal indsende nedenstående budblanket ledsaget af:

  • Navn, aut.-id., adresse og kontaktoplysninger
  • Udførligt CV
  • En beskrivelse af, hvordan man forestiller sig at drive ydernummeret

Regionen forbeholder sig retten til at forkaste alle bud.

Afgiv dit bud senest onsdag den 6. oktober 2021 kl. 10.00 på budblanketten. Tryk her og du finder budblanketten.

Bud, som modtages efter fristens udløb, kan ikke forventes at blive taget i betragtning.

Vil du vide mere?

Kontakt gerne Line Fürst Sørensen, Praksisafd., Region Syddanmark på Line.Furst.Sorensen@rsyd.dk eller på telefon 4018 0286.

Søg job

For at søge dette job gå til denne webside: https://www.rsyd.dk/wm532575 →