Autoriseret psykolog til Team for Ungdomspsykiatri (TUP) i Herning, barselsvikariat pr. 01.06.21 Da storken er på vej til at lande, søger vi 1 ny kollega, der vil være med til at lave god ungdomspsykiatri i samarbejde med engagerede og initiativrige kolleger og samarbejdspartnere.

Ansøgningsfrist: 15/04/2021 BUA Team for Ungdomspsykiatri Herning

Der er tale om et barselsvikariat i Team for Ungdomspsykiatri Herning, 37 timer pr. uge i perioden 01.06.21- 31.05.22
Team for ungdomspsykiatri er et afsnit med tre matrikler, som varetager udredning og i mindre omfang behandling af unge fra 14 til 18 (21) år. Det er den unge, der er i fokus, men vi vægter også samarbejde med forældrene. Vi er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA) i Region Midtjylland. Målgruppen er unge med symptombilleder inden for det neuropsykiatriske, affektive, psykotiske og angstområdet. Alle på hovedfunktionsniveau.
Vi kan tilbyde et spændende og udfordrende arbejde med engagerede kolleger i et godt arbejdsmiljø, hvor balance mellem arbejdsopgaver og ressourcer vægtes. Der er fortrinsvis tale om udredningsopgaver og i mindre grad behandling. Du skal derfor have interesse for detektivdelen af psykologjobbet.
Psykologgruppen i Herning består af 6-7 psykologer, der alle arbejder bred med udredningsopgaverne.
Børne- og Ungdomspsykiatrien arbejder aktuelt med en tilpasset organisering, som rummer flere nye faglige tiltag. Desuden skal psykiatrien i oktober/november 2021 flytte til det nye hospital i Gødstrup, og du vil naturligvis være en del af processer og arbejdsgange i den forbindelse.
Team for Ungdomspsykiatri Herning har i alt ca. 15 medarbejdere og består af: Læger, psykologer, sygeplejersker, socialrådgivere og sekretærer.

Ved ansøgningen vil der blive lagt vægt på:

  • at du er autoriseret psykolog eller godt på vej dertil, med erfaring med såvel udredning som behandling af målgruppen.
  • kan arbejde selvstændigt, stabilt og med flere sideordnede opgaver
  • er fleksibel og har gode samarbejdsevner
  • har et godt overblik og kan trives i et ambulatorium med stort flow, spændende og komplicerede patientforløb og mange omstillinger
  • at du har evne til at etablere tillidsfuld kontakt
Vi tilbyder dig:
  • en spændende og udfordrende stilling blandt dygtige kolleger i et tværfagligt team
  • et højt fagligt niveau
  • god introduktion
  • godt kollegialt sammenhold og et godt arbejdsmiljø.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten.
Du kan få flere oplysninger hos Afdelingssygeplejerske Iben Laursen 3052 3264 eller psykolog Christina Lindahl på telefon 7847 3430.

Du kan læse mere om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center på www.bua.rm.dk

Ansøgningsfrist: 15.04.21
Vi afholder samtaler: 21.04.21

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.
BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2020 4.129 eksterne henvisninger og havde kontakt med 12.580 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2020 et nettobudget på 287,5 mio. kr. og pr. 1/1-2021 523 årsværk fordelt på 555 medarbejdere.

Børne- og Ungdomspsykiatrien i Herning flyttes i 2021 til Gødstrup.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.