Autoriserede psykologer til Ungdomspsykiatrien i Skejby. Team for Ungdomspsykiatri, Børne- og Ungdomspsykiatrisk afd. Vi søger 2 nye kollegaer til at lave god ambulant ungdomspsykiatri i samarbejde med engagerede og kolleger og samarbejdspartnere. Der er tale om to faste stillinger på fuld tid i Team for Ungdomspsykiatri (TUP) i Skejby, dvs. 37 timer pr. uge med tiltrædelse pr. 01.10.20. Der ansættes ikke på deltid.

Dette job er udløbet
Team for Ungdomspsykiatri varetager udredning og i mindre omfang behandling af unge fra 14 til 18 (21) år. Aktuelt ses ca. 35 patienter/uge til afklarende samtale.

 

Det er de unge, der er i fokus, men vi vægter også samarbejde med forældrene. Vi er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA) i Region Midtjylland. Afsnittet har 3 matrikler, Skejby, Herning og Viborg.
Målgruppen er unge med blandt andet neuropsykiatriske, affektive, psykotiske eller svære angstlidelser.

 

Vi kan tilbyde et spændende og udfordrende arbejde med engagerede kolleger i en organisation, der vedvarende er i udvikling.

Arbejdstiden er placeret på hverdage indenfor tidsrummet 7.30 og 18.00.

Team for Ungdomspsykiatri består af: Læger, psykologer, sygeplejersker, socialrådgivere og sekretærer.

Ved ansøgningen vil der blive lagt vægt på:

 • At du er autoriseret psykolog
 • At du har erfaring i forhold til udredende samtaler og psykologisk testning
 • At du har kendskab til og interesse for psykologiske/psykiatriske problemstillinger vedr. unge
 • At du har et godt overblik
 • At du har evne til at etablere tillidsfuld kontakt
 • At du er fleksibel og kan arbejde selvstændigt
 • At du har gode formidlingsevner
 • At du har gode samarbejdsevner

Vi tilbyder dig:

 • En spændende og udfordrende stilling blandt dygtige kolleger i et tværfagligt team
 • Muligheder for uddannelse/kurser
 • Et højt fagligt niveau
 • Godt kollegialt sammenhold

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten.

Du kan få flere oplysninger hos psykologkoordinator Pia Ølgod, tlf. 2362 1683 eller afsnitsoverlæge Susanne Tangelev tlf. 21835081, begge Psykiatrisk Klinik for Unge. Du kan læse mere om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling på www.bua.rm.dk.

Ansøgningsfrist: 11.08.20
Samtaler afholdes: Onsdag d. 19.08.20

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.
BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Klinik for Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtager årligt 4.500 eksterne henvisninger (2019) og der er kontakt med 8.784 unikke cpr.nr.(2019) Afdelingen har et nettobudget på 282,3 mio. kr. (2019) og 522 årsværk fordelt på 632 medarbejdere (2019).

Børne- og Ungdomspsykiatrien i Herning flyttes i 2021 til Gødstrup.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.