Arbejd med alle facetter af tandlægefaget hos den Regionale Specialtandpleje – herunder behandling i narkose Har du lyst til at indgå i et læringsrigt arbejdsmiljø med højt specialiseret tandbehandling og gode kollegaer, og har du mod på at få dine kompetencer i spil i en ny, spændende og givende tilgang til tandbehandling?

Dette job er udløbet

Ja, så har vi jobbet til dig!

 

Højt specialiseret, alsidig tandpleje og en spændende patientgruppe

“Jeg troede slet ikke, det var det, I lavede”

Sådan lød det fra en af vores nyligt ansatte, som blev overrasket over, at specialtandplejen også laver avancerede behandlinger med implantatprotetik, bidrekonstruktioner, fast og aftagelig protetik, kirurgi og meget mere.

Vores nøgleopgave er at fremme tandsundheden for den fysisk og psykisk udfordrede patientgruppe, og derfor har vi i vores tilgang til tandbehandling, fokus på det hele menneske. Som tandlæge hos os får du mulighed for at arbejde med alle facetter af tandlægefaget, mens du udvikler dit kendskab til medicinske, somatiske og udviklingsforstyrrede tilstande, som kendetegner vores patientgruppe.

 

Godt læringsmiljø med gode muligheder for faglig udvikling 

Vi vægter kompetenceudvikling af alle vores medarbejdere, og gode samarbejdsrelationer med privat praksis og kommunal tandpleje. Vores medarbejdere har desuden et stærkt kollegialt samarbejde med vægt på faglig sparring. Afdelingen har et godt arbejdsmiljø og en god trivsel blandt alle medarbejdere.

 

Er du vores nye tandlæge? 

Vi tilbyder dig stort ansvar, og derfor foretrækker vi, at du har nogle års erfaring inden for tandlægefaget. Vi glæder os til at få dig med på holdet, hvis du:

  • trives i en udfordrende og foranderligt arbejdsmiljø
  • evner at bringe pædagogik og empati ind i din tilgang til patienterne
  • har erfaring med aftagelig og fast protetik
  • er samarbejdsvillig og ansvarsbevidst
  • har lyst til at indgå i et kollegialt fælleskab, der vægter faglig sparring

 

Ansættelsessted

Ansættelsen er primært på vores klinik i Viborg, dog evt. med 1 dag om ugen på vores klinik i Holstebro efter aftale. Stillingen omfatter behandling af patienter på klinik og i generel anæstesi. Nødvendig oplæring vil finde sted. Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer om ugen, men der er mulighed for aftale om færre timer.

 

Ansættelsesstart

Ansættelsesstart d. 1.2.24.

 

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på  området. Ansættelsesvilkårene indbefatter bl.a. 6. ferieuge, barns 1. sygedag og faste lukkeuger. Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste ved Hospitalsenhed Midt, Regional Specialtandpleje.

 

Ansøgningsfrist
Din ansøgning indeholdende autorisationsID skal være os i hænde senest 1.12.23 Ansættelsessamtaler forventes at finde sted hurtigst muligt herefter. Der vil være mulighed for samtale sen eftermiddag under diskretion.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte cheftandlæge Marianne Jørgensen, maeljo@rm.dk, tlf. 7844 6734 / 5173 1403

 

Om os

Vi er landets største specialtandpleje med 31 medarbejdere heraf 10 tandlæger og 1 specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi. Vi har 9 moderne tandklinikker og 3 operationsstuer med fast anæstesipersonale.

Vores patientgruppe består hovedsageligt af voksne med nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne, så som patienter med autisme, psykiske lidelser, traumeinducerede hjerneskade med flere. Derudover behandler vi børn, som har brug for generel anæstesi på grund af et stort behandlingsbehov.

På årsplan tilbyder vi regelmæssig tandpleje til cirka 1.600 patienter og udfører cirka 800 patientbehandlinger under anvendelse af generel anæstesi. Afdelingen har behandlingsaftaler med 22 kommuner primært fra Region Midtjylland. Vores afdeling er organiseret med centralklinik på Regionshospitalet i Viborg samt yderligere 5 klinikafsnit (regionshospitalerne Randers og Holstebro, Vitapark Odder, Sølund Skanderborg samt Sødisbakke Mariager).

Der udføres tandbehandling i generel anæstesi på regionshospitalerne i Viborg og Randers.

Vi er en del af Hospitalsenhed Midt, som du kan læse mere om her. 

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.