Anæstesiologisk overlæge til Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi, Aarhus Universitetshospital En stilling som overlæge ved Region Midtjylland og med tjeneste indtil videre ved Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi, Anæstesiologisk Sektion, Aarhus Universitetshospital, er ledig og ønskes besat pr. 1. december 2022 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Aarhus Universitetshospital varetager en lang række specialfunktioner, både regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner.
Aarhus Universitetshospital er patientfokuseret og varetager patienternes behov som den fornemste opgave. Forskning og uddannelse samt behandling og pleje foregår integreret og efter høje målsætninger og kvalitetskrav.

Hjerte- Lunge- og Karkirurgi er en specialafdeling med højt specialiserede behandlinger.

Afdelingen varetager kirurgisk behandling og pleje af patienter med hjerte-, lunge- og karlidelser samt en række hjælpefunktioner til hele AUH på det anæstesiologiske område.
Afdelingen består af tre lægefaglige specialer og er opdelt i
•    Hjerte- Lungekirurgisk sektion
•    Karkirurgisk sektion
•    Anæstesiologisk sektion

Hjerte- Lunge- og Karkirurgi er en dynamisk afdeling med ca. 350 ansatte. Afdelingen består af tre sengeafsnit, en operationsgang, et Forberedelses og Opvågningsafsnit, et Perfusionsafsnit og et Antikoagulations-center (AK-Center).

Ansøgeren skal være speciallæge i anæstesiologi og have en bred hjerte-lunge-kar anæstesiologisk uddannelse med dokumenteret erfaring, gerne fra flere centre.

Overlægen skal deltage i ECMO-vagten med udrykning i forbindelse med ECMO-behandling. Overlægen vil indgå i vagt fra bolig sammen med de øvrige overlæger. Vagthyppigheden er ca. 4-6 vagter/måned.

Den 1. januar 2021 fusionerede thorax-og karkirurgi med den anæstesiologiske del. I den forbindelse er afdelingen i gang med at etablere lægefaglig funktionsledelse. Der vil i denne stilling være mulighed for at søge funktionen som lægefaglig funktionsleder.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller.
Der lægges vægt på åbenhed og gode samarbejdsevner. Overlægen forventes at kunne bidrage til et godt arbejdsmiljø. Åbenhed og samarbejdsevne forventes også at kunne nå uden for afdelingens rammer til andre afdelinger.

I forhold til ansøgers personlige egenskaber lægges der desuden vægt på loyalitet, ansvarlighed, åbenhed og beslutningsdygtighed.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Nærmere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til ledende overlæge Lars Folkersen, tlf. 3091 0681.

Samtaler forventes afholdt i uge 38

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.