ALMEN MEDICINER SØGES TIL KLINIK FOR ALMEN MEDICIN, LEMVIG – GENOPSLAG Ansættelse pr. 1. marts 2021 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet

Regionsklinikken er åbnet 1. september 2019 og er placeret i det nye Lemvig Sundhedshus sammen med primære kommunale funktioner, laboratorium og røntgenafdeling.

Vi tilbyder dig:

  • Et individuelt ansættelsesforløb
  • Et tilknyttet vagtsæt
  • Mulighed for en kombinationsstilling mellem almen medicin/sygehus

Du får mulighed for:

  • At være en aktiv del af en klinik i udvikling
  • At blive en del af et engageret team
  • At udvikle idéer omkring primær sundhedstjeneste
  • At udvikle nye kompetencer via kurser og videreuddannelse

Om Klinik for Almen Medicin:
Der er tilmeldt 3.500 patienter. Der arbejdes med XMO- journalsystem. Organisatorisk er en af lægerne på skift sat til at varetage overvejende akutte patienter. De øvrige læger tilser kun elektive patienter, hvilket giver et minimum af afbrydelser. Der arbejdes i 15 minutters moduler.

Klinikpersonalet består ud over lægerne af to sygeplejersker, hvoraf den ene også er uddannet jordemoder. Desuden to sekretærer, hvoraf én er farmakononuddannet.

Klinikken er udstyret med avanceret ultralydsapparatur og tilbyder alle former for POC-ultralydsundersøgelser, herunder mulighed for oplæring for interesserede.

Fagligheden udbygges i nært samarbejde med lægekollegerne i klinikken, Hospitalsenheden Vests øvrige funktioner i Lemvig, hospitalet som helhed og samarbejdspartnere i kommunen

Meget tyder på, at der vil blive behov for en udvidelse af klinikken i løbet af de næste 1-2 år.

På sigt skal klinikken deltage i uddannelsen af nye almen medicinere.

Klinikken er tilknyttet lægevagten i Vestklyngen med to vagtsæt.

Vision og kvalitet:
Regionsklinikken har som vision at leve op til DAK-E`s kvalitetsstandarder for almen praksis.
Klinikken er et spændende udviklingsprojekt omkring patientforløb via tættere samarbejde med kommunale sygeplejersker.
Vi er i gang med at planlægge nye projekter med fremmøde af andre faggrupper ex. fysioterapeuter.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Vil ske i henhold til FAS-overenskomst.
Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende autorisation og børneattest.

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Kontakt:
Klinikansvarlig overlæge Bruno Christensen, Klinik for Almen Medicin, Hospitalsenheden Vest, mobil: 2426 4376, mail: bruchr@rm.dk

Ledende overlæge Ulrik Steen, Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, Hospitalsenheden Vest, mobil: 2961 0872, mail: ulrik.steen@vest.rm.dk

Ansøgningsfristen er torsdag d. 21. januar 2021.

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.