Almen Mediciner, Klinik for Almen Medicin, Lemvig ALMEN MEDICINER SØGES TIL KLINIK FOR ALMEN MEDICIN- NY TILGANG TIL SPECIALET - Ansættelse pr. 1. januar 2020 eller snarest derefter

Dette job er udløbet

 
  
Regionsklinikken er nystartet i midlertidige, men tidssvarende lokaler, hvor vi fungerer frem til medio 2020. Her vil klinikken flytte til nyindrettede lokaler i det nye Lemvig Sundhedshus sammen med primære kommunale funktioner, laboratorium og røntgenafdeling.

Vi tilbyder dig:

  • Et individuelt ansættelsesforløb, som kan være mindre end fuld tid.
  • Mulighed for en kombinationsstilling mellem almen medicin/sygehus.
  • Mulighed for forskningstid med tilknytning til forskningsinstitution.

Du får mulighed for:

  • At være en aktiv del af en klinik i udvikling
  • At blive en del af et engageret team
  • At udvikle idéer omkring primær sundhedstjeneste

At udvikle nye kompetencer via kurser og videreuddannelse

Om Klinik for Almen Medicin:
Der er tilmeldt 3.500 patienter. Vi arbejder med XMO-journalsystemet. Organisatorisk er en af lægerne på skift sat til at varetage overvejende akutte patienter. De øvrige læger tilser kun elektive patienter, hvilket giver et minimum af afbrydelser. Vi arbejder i 15 minutters moduler.

Der er to sygeplejersker, hvoraf den ene også er uddannet jordemoder, samt en farmakonomuddannet sekretær.

Klinikken er udstyret med avanceret ultralydsapparatur og tilbyder alle former for POC-ultralydsundersøgelser, herunder mulighed for oplæring for interesserede.

Fagligheden udbygges i nært samarbejde med lægekollegerne i klinikken, Hospitalsenheden Vests øvrige funktioner i Lemvig, hospitalet som helhed og samarbejdspartnere i kommunen.

På sigt skal klinikken deltage i uddannelsen af nye almenmedicinere.

Klinikken er tilknyttet lægevagten i Vestklyngen med to vagtsæt.

Vision og kvalitet:
Regionsklinikken har som vision at leve op til DAK-E’s kvalitetsstandarder for almen praksis.

Klinikken er et spændende udviklingsprojekt omkring patientforløb via tættere samarbejde med kommunale sygeplejersker.

Vi er i gang med at planlægge nye projekter med fremmøde af andre faggrupper, for eksempel fysioterapeuter.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Vil ske i henhold til FAS-overenskomst.

Kontakt:
Klinikansvarlig overlæge Bruno Christensen, Klinik for Almen Medicin, Hospitalsenheden Vest, tlf. 2426 4376, e-mail: bruch@rm.dk

Ledende overlæge Ulrik Steen, Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, Hospitalsenheden Vest, tlf. 2961 0872, e-mail: ulrik.steen@vest.rm.dk

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Ansøgningsfristen er torsdag d. 31. oktober 2019.

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.