Akademikere til vurdering af Kliniske Forsøg i Lægemiddelstyrelsen

Dette job er udløbet

Er du farmaceut, humanbiolog, dyrlæge eller har en lignende uddannelse, og ønsker du, at gøre en forskel i arbejdet med kliniske lægemiddelforsøg? Så er du måske vores nye kollega i Lægemiddelstyrelsens sektion for Kliniske Forsøg.

Om Kliniske Forsøg
Lægemiddelstyrelsen er Danmarks nationale myndighed for godkendelse og overvågning af lægemidler, medicinsk udstyr og kliniske forsøg. I Lægemiddelstyrelsens strategi er der høje ambitioner om mere samspil med omverdenen og en stærkere international positionering. Visionen er en Lægemiddelstyrelse i europæisk topklasse.

I Kliniske Forsøg arbejder vi med at godkende kliniske forsøg, hvor vi vurderer den dokumentation, der knytter sig til et klinisk forsøg, eksempelvis Investigators Brochure og forsøgsprotokoller. Vi har en rådgivende rolle over for både forskere og lægemiddelindustrien, og vi overvåger igangværende forsøg og formodede bivirkninger, samt underviser og vejleder i regulatoriske regler.

Kliniske forsøg er i rivende udvikling med ny europæisk lovgivning og vi har et stort nationalt fokus på at sikre og fremme Danmarks nuværende gode position inden for klinisk forskning.

Du kommer til at indgå i vores engagerede og tværfaglige team, som består af blandt andet farmaceuter, humanbiologer, læger samt administrativt personale. Vi har stærkt fokus på at levere både rettidigt og af høj faglig kvalitet, og vores arbejde er til tider præget af korte tidsfrister. Det er således vigtigt, at du har lyst til at bidrage til, at vi bliver en stærk samarbejdspartner både internt i styrelsen og i nationalt og europæisk regi.

Dine hverdag hos os
Du kommer til at indgå i et professionelt og engageret tværfagligt team, som har ekspertise inden for kliniske forsøg med lægemidler. Dit fokus bliver regulatorisk sagsbehandling og overblik over ansøgningerne baseret på din faglige viden.

Efter en grundig oplæring bliver dine opgaver primært at:

  • vurdere ansøgninger og ændringsanmodninger om klinisk forsøg med lægemidler med et regulatorisk fokus for at sikre, at forsøgene udføres i henhold til gældende national lovgivning og europæiske guidelines
  • vejlede og korrespondere med de forskere og lægemiddelvirksomheder, som udfører forsøgene
  • deltage i europæisk samarbejde om kliniske forsøg på sags- og procedureniveau.

Du vil i dit arbejde hos os få en stor kontaktflade internt i Lægemiddelstyrelsen, til forskningsaktive læger, lægemiddelindustrien og til andre myndigheder fx de videnskabsetiske komiteer.

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer
Vi forventer, at du har en sundhedsvidenskabelig uddannelse og gerne et par års erhvervserfaring.

Derudover ønsker vi, at du:

  • har kendskab til lægemidler, lægemiddelforsøg og regulering af lægemidler
  • har kendskab, erfaring eller interesse i tidlige kliniske forsøg
  • er vant til at arbejde med forskellige IT-systemer og har kendskab til at arbejde efter kvalitetsprocedurer
  • motiveres af korte tidsfrister og kan have mange bolde i luften
  • behersker god skriftlig og mundtlig formulering på både dansk og engelsk
  • har flair for sagsbehandling og systematisk dokumentation af dit arbejde.

Vi lægger desuden vægt på, at du er god til at prioritere din tid og opgaver, har en samarbejdende og fleksibel grundindstilling, samt er energisk, kvalitetsbevidst og robust i dine vurderinger, og at du udfordres af vidtspændende, varieret indhold i opgaverne.

Vi tilbyder
Et meningsfuldt arbejde med afvekslende og udfordrende opgaver og selvstændigt ansvar i et team, hvor vi er afhængige af hinanden blandt andet for at kunne levere rettidigt. Du vil blive en del af et aktivt fagligt miljø, hvor du sammen med dygtige og engagerede kolleger får mulighed for at anvende og udvikle dine kompetencer inden for et bredt felt af arbejdsopgaver. Vores arbejdsmiljø er energisk, uformelt og præget af stort fagligt engagement, humor og gensidig respekt, hvor vi som en naturlig del af hverdagen arbejder med teamets udvikling og trivsel. Vi tilbyder desuden fleksibel arbejdstid og gode muligheder for efter- og videreuddannelse.

Om ansættelsen.
Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

I Lægemiddelstyrelsen træffer vi afgørelser i myndighedssager, og derfor er det vigtigt for os, at der ikke kan stille spørgsmålstegn ved vores habilitet. Derfor er det en forudsætning for ansættelse i Lægemiddelstyrelsen, at du ikke ejer aktier, anparter, andele eller lignende i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed. Ejer du i dag såkaldte medarbejderaktier i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed, har du dog en vis periode til at afhænde disse aktier.

Der er tale om varige stillinger med tiltrædelse snarest muligt.

Kontakt os gerne
Du kan få mere at vide om jobbet ved at kontakte akademisk medarbejder Svend Ladefoged Nielsen på tlf. 2335 5950 eller sektionsleder Kåre Kemp på tlf. 9359 6427.

Er du interesseret?
Klik på “søg stillingen” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 40-41

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.

Om Lægemiddelstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen er en del af Sundhedsministeriet og myndighed for godkendelse og overvågning af lægemidler, medicinsk udstyr og kliniske forsøg samt administration af apoteksstrukturen. Vores mission er effektive, sikre og tilgængelige lægemidler og medicinsk udstyr til gavn for patienter og samfund. Vi er ca. 500 medarbejdere og i samarbejde løser vi en vigtig opgave på grundlag af dansk og europæisk lovgivning og med øje for opdragsgivere, borgere, virksomheder og samarbejdspartnere. Vi indgår i den forbindelse i en række europæiske og internationale samarbejder og stræber efter at indtage en ledende rolle på europæisk plan.

Vores vision er at være en styrelse i europæisk topklasse med meningsfuldt arbejde, høj faglighed og udviklingsmuligheder i balance med gode fysiske rammer og fokus på sundhed og medarbejdertrivsel.

Lægemiddelstyrelsen har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.