Afdelingslæger til team nord i Center for Rusmiddelbehandling Til vores lægeteam i den nordlige del af byen søger vi to kolleger den 1. marts og den 1. maj 2020. Der er tale om vagtfri stillinger på 30 timer ugentlig, fordelt på fire arbejdsdage.

Dette job er udløbet

Teamet dækker den lægelige rusmiddelbehandling af opioidafhængige patienter fra udredning og iværksættelse af behandling til stabiliserende substitutionsbehandling.

Ud over at varetage den medicinske substitutionsbehandling for opioidafhængighed behandler vi andre misbrugs- og afhængighedstilstande og varetager hepatitis- og hiv-profylakse og -screening, samt udredning og behandling af psykiatriske og somatiske følgesygdomme, i samarbejde med egen læge, hospitaler og distriktspsykiatri.

Den lægelige behandling følger ”Sundhedsstyrelsens vejledning til læger, der behandler opioidafhængige patienter med substitutionsmedicin”.

Vi forestiller os, at du

  • er speciallæge i almen medicin, samfundsmedicin, psykiatri eller beslægtede specialer
  • har interesse for misbrugsbehandling og arbejdet med udsatte borgere
  • har interesse for at arbejde i et tværfagligt miljø med bl.a. sygeplejersker, socialrådgivere og pædagoger, foruden et tæt samarbejde med lægekolleger i teamet

Du behøver ikke at have arbejdet indenfor rusmiddelområdet før.

Vi tilbyder

  • gode kolleger og et godt arbejdsfællesskab
  • et enkelt og brugervenligt it-journalsystem
  • fokus på faglig udvikling og gode muligheder for at præge udviklingen i organisationen
  • deltagelse i behandlingscenterets store lægegruppe på 20 læger

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår følger aftale mellem Københavns Kommune og Yngre Læger.

Mere information
Du kan få nærmere oplysninger om stillingerne hos enhedsleder Michael Hjorth Andersen på 3066 4106 og overlæge Lene Caspersen på 2156 9202.

Søg via nedenstående link senest tirsdag den 25. februar 2020.

Ansættelsessamtaler finder sted torsdag 27. februar.